Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Přeložení paciena do jiného zařízení v připadě soudem nakazané lečby

Dobrý den,

manželovi byla soudně nařízena léčba na psychiatrickém oddělení. V tuto chvíli jsem já jako manželka opatrovníkem a chtěla bych se zeptat, zda mohu požádat o přeložení na jiné oddělení psychiatrie. Hlavním důvodem je vzdálenost nemocnice od místa bydliště, která značně znemožňuje možnost návštěv manželky, dětí a rodičů pacienta. Manžel trpí schizofrenií a naprosté odloučení od rodiny mu pouze škodí. V minulosti již byl na tomto oddělení hospitalizován a sám si přál být přeložen. 

 

Prosím o radu jak postupovat dál.

Předem děkuji.
 

fuuny

Odpověď:

Dobrý den,

 

z Vašeho dotazu není zcela zřejmé, zda se v případě Vašeho manžela jedná o soudem nařízenou nedobrovolnou hospitalizaci, či o soudem nařízené ochranné léčení.

 

Pokud by se jednalo o nedobrovolnou hospitalizaci, byla situace jednodušší. Nedobrovolná hospitalizace je upravena v zákoně o zdravotních službách a dále pak také zákonem o zvláštních řízeních soudních. Člověk může být nedobrovolně hospitalizován pouze v případech, které stanovuje zákon o zdravotních službách a mezi které se řadí také bezprostřední a závažné ohrožení sebe nebo svého okolí a projev známek duševní poruchy (§ 38 zákona o zdravotních službách).V případě, že je osoba nedobrovolně hospitalizována, je zdravotní ústav povinen tuto skutečnost oznámit do 24 hodin soudu, soud je pak povinen do 7 dní rozhodnout o důvodnosti hospitalizace (§ 75 a násl. zákona o zvláštních řízeních soudních).

V případě, že je člověk nedobrovolně hospitalizován, neznamená to, že by byl zbaven svého práva na volbu poskytovatele zdravotních služeb, který odpovídá jeho potřebám. Toto právo zaručuje pacientům § 28 zákona o zdravotních službách. Pokud jste tedy Vy a Váš manžel nespokojeni se službami poskytovanými psychiatrickou léčebnou, ve které se momentálně nachází, máte právo zvolit si jiné zařízení, ve kterém bude Váš manžel hospitalizován. Pokud se tedy v případě Vašeho manžela jedná o nedobrovolnou hospitalizaci, je možné změnit zařízení, ve kterém je momentálně umístěn. Nejprve bychom Vám doporučili kontaktovat zařízení, do kterého chce být Váš manžel přemístěn a domluvit se s ním na převoz s ohledem na kapacitu zařízení.

 

Ochranné léčení je ukládané v trestním řízení tzv. nepříčetnému pachateli a může být uloženo ve dvou formách, ambulantní a ústavní. Ústavní forma může být přeměněna na ambulantní a naopak, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky. Zákon o zvláštních řízeních soudních pak stanovuje, že o změně způsobu výkonu ochranného léčení lze rozhodnout na návrh osoby, na níž se ochranné léčení vykonává (§ 353 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních). Z toho lze odvodit, že pokud Váš manžel, nebo vy, jakožto jeho opatrovník navrhnete soudu změnu výkonu ochranného léčení na výkon v jiné psychiatrické léčebně, došlo by k projednání této změny a záviselo by na úvaze soudu, zda by takovou změnu považoval za důvodnou, či nikoli.

 

Pro shrnutí: Záleží, zda se v případě Vašeho manžela jedná o nedobrovolnou hospitalizaci nebo ochranné léčení. Pokud by se jednalo o nedobrovolnou hospitalizaci, má Váš manžel právo na volbu poskytovatele zdravotních služeb a může tedy změnit zdravotnické zařízení bez přivolení soudu. Pokud by se jednalo o ochranné léčení musel by změnu výkonu povolit soud.

 

S pozdravem,

 

Vaše Férová nemocnice

13.2.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS