Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

práva a povinnosti opatrovníka při umístění opatrovaného v nemocnici

Zajímá mne, jaká mám jako opatrovník svého dosp. nesveprávného těžce zdravotně postiž.syna s mentální retardací práva a povinnosti při jeho umístění v nemocnici. Děkuji.

jája

Odpověď:

Dobrý den,

jako opatrovník máte ve shodě a po domluvě s člověkem právně jednat jen v oblastech, které jsou Vám určeny soudním rozhodnutím. Vaší úlohou je v dostatečné míře znát o člověku relevantní informace pro tu oblast, kde je Vaše stanovená kompetence. 

Jako opatrovník máte, zejména pokud je to potřeba (tedy pokud člověk nemá dostatek kontaktů, blízkých vztahů a jiného zastání), hájit práva a zájmy člověka a usilovat o naplnění jeho přání, naplnění možností pro uskutečnění relevantního právního jednání. Věříme, že v těchto oblastech a za tímto účelem může opatrovník překročit rámec svých soudem stanovených kompetencí a zajímat se o celkovou situaci člověka. Minimálně tím, že informuje příslušného sociálního pracovníka na obecním úřadě o nevyhovující situaci člověka. Ostatně s jednoduchým úkolem, jako je hospodaření s určitou částkou měsíčně, souvisí mnoho věcí, od příjmů, přes bydlení, ke vztahům. Opatrovník by měl usilovat o změnu situace člověka, který žije v podmínkách pro něj nevyhovujících nebo v podmínkách, které toleruje jen proto, že nemá zkušenost s lepší alternativou. Jeho úsilí by mělo spočívat v právním jednání podle vůle člověka směrem k rozšíření jeho možností a v podpoře dalších kroků u příslušných institucí a organizací.

Co se týče hospitalizace, tak opatrovník zajišťuje podpis potřebných dokumentů k hospitalizaci – někdy je možné dohodnout předem jejich zaslání – poté opatrovník či služba vysvětlí člověku jejich obsah a nutnost.

Doprovod do nemocničního zařízení zajišťuje služba, a to v případě, že jsou potřebné dokumenty podepsány. V opačném případě člověka kromě pracovníka služby doprovází také opatrovník (případně je možný elektronický podpis potřebných dokumentů).

Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo na nepřetržitou přítomnost opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí.

Pokud je Váš syn omezený ve svéprávnosti v rozhodování o poskytování zdravotních služeb, nemůže sám dát právně platný souhlas s hospitalizací a musíte ho za něho udělit Vy jako opatrovník. 

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 7005. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď.

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

12.11.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS