Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Posudkový lékař neuznal diagnózu psychiatra

Dobrý den,

obracím se k Vám s dotazem ohledně přítele.. Byl studentem odborného učeliště, již 4. v pořadí, kvůli psychickým problémům zatím žádné nedokončil. V tu dobu pobíral sirotčí důchod. Nyní k problému.. V lednu 2016 dostal přerušení studia na dobu neurčitou ze zdravotních důvodů, problém s vyplácením sirotčího důchodu jsme vyřešili až v lednu 2017, od té doby je ovšem situace opět šílená, jen po nás žádají zprávy od lékaře a přítel je bez prostředků. Ve zprávách od psychiatra je, že díky diagnóze není schopen soustavné přípravy na budoucí povolání ani výdělečné činnosti.

Zhruba před měsícem jsme již zavolali na ředitelství ČSSZ a případ se začal řešit, po měsíci, poté, co jsme obvolali snad všechna pracoviště, jsme zjistili, že je potřeba, aby posudkový lékař napsal souhrnnou diagnózu, spojili jsme se s ním, nicméně ten tvrdí, že je schopen přípravy i práce, může tedy posudkový lékař úplně zpochybnit diagnózu psychiatra? Jde se proti tomu nějak bránit? Kromě toho, že je přítel již rok bez prostředků by mu za tu dobu narostl tedy dluh na zdravotním a sociálním pojištění? Lze proces nějak urychlit, již si nemůžeme dovolit čekat další rok.

Děkuji za odpověď.

Mrs.frodo

Odpověď:

Dobrý den,

 

nejprve bychom se chtěli omluvit za pozdní vyřízení Vašeho dotazu, které je způsobeno vytížeností naší poradny.

 

Z Vašeho dotazu vyplývá, že jste po ředitelství České správy sociálního zabezpečení požadovali přidělení invalidního důchodu. Nárok na invalidní důchod je stanoven zákonem o důchodovém pojištění. Proto, aby Váš přítel na invalidní důchod dosáhl, je nezbytné, aby se stal invalidním pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně. Invalidita je zákonem vymezena jako pokles pracovní schopnosti, který nastal z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, a to v rozsahu nejméně o 35 %. Dále je také potřeba, aby získal potřebnou dobu pojištění, která se liší s ohledem na věk pojištěnce, a to následovně:

 

do 20 let je třeba splnit pojištění méně než 1 rok

od 20 do 22 let 1 rok

od 22 let do 24 let 2 roky

od 24 let do 26 let 3 roky

od 26 let do 28 let 4 roky

nad 28 let 5 let.

 

K posouzení toho, zda skutečně nastal pokles pracovní schopnosti, slouží posudek zdravotního lékaře. Tento posudek vydává poskytovatel zdravotních služeb, kterým je také lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství, tudíž také psychiatr, jak stanovuje § 42 odst. 2 zákona o specifických zdravotních službách. V případě, že se jedná o posudek o zdravotní způsobilosti k práci se uvádí závěr, že posuzovaná osoba pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci, čímž je myšleno, že je pacientův zdravotní (ať už psychický či fyzický) stav dlouhodobě špatný (více než 180 dní)  a že by případný výkon práce ohrozil jeho zdraví (§ 43 odst. 4 zákona o specifických zdravotních službách).

V případě, že byly vydány dva protiřečící si posudky, je platný ten, který byl vydán později. Momentálně tedy posudek vydaný Vaším praktickým lékařem.

 

Jestliže však s posudkem Vašeho praktického lékaře nesouhlasíte, můžete proti němu podat do 10 pracovních dní návrh na přezkum. Návrh na přezkum se podává lékaři, který posudek vydal.

 Do návrhu uvedete všechny skutečnosti, které mají podle Vašeho názoru vliv na posouzení Vaší způsobilosti k práci. Dále uveďte, čeho se domáháte, tedy odlišného posouzení zdravotního stavu Vašeho přítele, ve smyslu toho, že není schopen vykonávat povolání ani se na něj soustavně připravovat.

 

Vyhoví-li lékař Vašemu návrhu na přezkum, pak bude napadený rozsudek zrušen a vydán nový. V případě, že Vašemu návrhu nevyhoví, bude do 10 dní postoupen na přezkum krajskému úřadu, který přezkoumá, zda došlo ke správnému a úplnému posouzení zdravotního stavu pacienta. Poté KÚ do 30 pracovních dnů rozhodne, zda je lékařský posudek správný, či nikoli.

 

Další možností, která se ve Vaší situaci nabízí, je nechat si vystavit nový posudek od psychiatra a ten následně přiložit k žádosti o invalidní důchod. Posudek vystavený psychiatrem Vašeho přítele, je dostačující a neliší se od posudku vydaného praktickým lékařem. Je to tedy na Vašem uvážení. Alternativní možností je poté vypracování posudku zcela jiným lékařem. V takovém případě Vám doporučujeme se obrátit na odborníka, ke kterému máte důvěru.

 

Co se týče placení zdravotního pojištění. Správně uvádíte, že v případě uznání invalidního důchodu, za pojištěnce zdravotní pojištění hradí stát, jak je stanoveno v § 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

 

V souvislosti s urychlením celého procesu bychom Vám doporučovali opětovně kontaktovat psychiatra Vašeho přítele nebo nezávislého lékaře s žádostí o vydání nového posudku, který následně přiložíte k žádosti o invalidní důchod.

 

S pozdravem,

 

Vaše Férová nemocnice

 

2.1.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS