Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Podmínky pro přivazování pacientů na lůžku

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to po právní stránce s přivazováním pacientů na lůžku. Mám babičku, která byla hospitalizovaná na oddělení pro dlouhodobě nemocné. Když jsem ji byla navštívit, byla přivázaná k lůžku. Na dotaz proč, mi bylo odpovězeno, že prý utíká z postele a hrozí nebezpečí poranění, chtěla jsem vidět dokumentaci, jak dlouho a jak často je přivázaná a jaké opatření udělali, aby se nezranila. Nic mi neukázali a tvrdili, že nic takového nepotřebují. Pracuji jako zdravotní sestra v Rakousku, pokud tam chci někoho přivázat, musím nejprve písemně zdůvodnit, co jsem udělala proti nebezpečí úrazu, poté musím mít souhlas lékaře a nakonec se to musí hlásit na centrálu do Vídně. Dále musím vést dokumentaci, kdy a jak dlouho jsem pacienta přivázala. Je tato dokumentace nutná i v naší republice?

Odpověď:

Dobrý den,

používání omezovacích prostředků u pacientů ve zdravotnických zařízeních, mezi které patří např. i přivázání pacienta k lůžku, upravuje směrnice Ministerstva zdravotnictví zn. 37800/2009 - Používání omezovacích prostředků u pacientů ve zdravotnických zařízeních České republiky, která byla uveřejněná ve věstníku částky 7/2009.

Podle této směrnice lze použít omezovací prostředek pouze tehdy, pokud se jeho použitím odvrací ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti pacienta nebo jiných osob. Omezovací prostředek může být použit pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. jen po dobu, po kterou trvají důvody jeho použití.

O použití omezovacího prostředku rozhoduje lékař a není-li přítomen, pak jiný zdravotnický pracovník (např. zdravotní sestra) s tím, že o situaci informuje bez zbytečného odkladu lékaře. Každé použití takového prostředku musí být zaznamenáno do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi. K náležitostem záznamu patří: důvod použití, druh omezovacího prostředku, doba, po kterou omezení trvalo a údaje o zdravotním stavu pacienta během této doby.

Zdravotnickým zařízením je dále doporučeno vést zvláštní evidenci o používání omezovacích prostředků a vypracovat vlastní vnitřní předpis pro jejich použití s přihlédnutím k místním podmínkám. Tím je míněno zohlednění rozdílů např. mezi psychiatrickou léčebnou a nemocnicí.

Pokud Vaše babička dala souhlas s tím, abyste mohla nahlížet do zdravotnické dokumentace, musí zdravotníci toto Vaše právo respektovat a umožnit Vám kontrolu. Pokud se Vám přístup zdravotníků nelíbí a nepodařilo se vám zjednat nápravu, můžete proti jejich jednání podat stížnost.

Nepřiměřené používání omezovacích prostředků a tím zasahování do osobní svobody pacientů ve svých zprávách opětovně kritizuje i veřejný ochránce práv, např. ve zprávě za třetí čtvrtletí roku 2008. Vzhledem k tomu, že práva osob omezených na svobodě patří do jeho působnosti, můžete také podat v této věci podnět k šetření ombudsmanovi.

Vaše Férová nemocnice

Zodpovězeno ve spolupráci s týmem MediPravo

16.11.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS