Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Personál se k pacientovi choval neeticky a poutal jej k lůžku

Mám dotaz, jestli mohu podat stížnost na nemocnici xxx ohledně zanedbání péče mého manžela. Hospitalizován byl v této nemocnici asi 3 týdny s krvácením do mozku a pak byl přeložen do psychiatrické léčebny Dobřany, kde je až do této doby. V době, kdy byl v xxx nemocnici se k němu personál chirurgického oddělení choval hrozným způsobem. Byl připoután k lůžku, sestry na něho křičely, nechaly ho v špinavých plenkových kalhotkách, ani na mou žádost ho nepřebalily. Jen si mě denně stěžovaly na manžela, že nejí a nepije. Jídlo a pití si bral jen ode mě. Jak uviděl sestru, tak se začal hrozně třást ze strachu, což jsem několikrát v době návštěv zažila.

Odpověď:

Dobrý den,

Vámi popsané nedostatky péče je možné hodnotit jako porušení etických i právních předpisů. Zdravotnický personál, a tedy i zdravotní sestra, je povinen při výkonu své profesní činnosti dbát na ochranu důstojnosti a svébytnosti všech lidských bytostí. Dále je povinen zachovávat úctu k životu a respektovat lidská práva.

Pokud jde o připoutávání k lůžku, tak v této činnosti nelze vždy spatřovat porušení práv pacienta. Použití omezujících prostředků je možné, pokud se u pacienta vyskytne patologická změna psychického stavu a ohrožuje život nebo zdraví svoje nebo svého okolí. Jedná se o jakoukoli odchylku od normálního psychického stavu. Tento stav se může projevovat např. zvýšenou agresivitou, halucinacemi, napadáním ostatních pacientů nebo zdravotnického personálu atd. Pokud je nezbytné pacienta připoutat bez jeho souhlasu, jde však o omezení jeho osobní svobody a zdravotnické zařízení musí tuto skutečnost nahlásit soudu, což se pravděpodobně nestalo. Více informací se dozvíte v sekci Omezovací prostředky.

V ostatních případech, kdy se nejedná ani o pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí, ani o pacienta, který není schopen dát souhlas s léčbou (bezvědomí), musí být respektováno právo pacienta na informovaný souhlas. Váš manžel v takovém případě musel s léčbou, použitím omezovacích prostředků a všemi zdravotnickými úkony poskytnout svobodný souhlas po náležitém poučení o účelu a povaze zákroku, jeho možných důsledcích a rizicích.

Váš manžel jako pojištěnec má ze zákona právo bránit se proti neposkytnutí náležité zdravotní péče, a to formou stížnosti neboli návrhu na přezkum. V této věci se může obrátit na:

  • Vedoucího zdravotnického zařízení (primáře lůžkového oddělení nebo ředitele nemocnice) nebo jeho zřizovatele. Zřizovatelem Vámi uvedené nemocnice je Středočeský kraj, konkrétně zastupitelstvo Středočeského kraje.
  • Příslušný orgán státní správy, který provedl registraci zdravotnického zařízení. V tomto případě bude kompetentním orgánem Krajský úřad Středočeského kraje.

Dále se v této věci Váš manžel může s podnětem obrátit na veřejného ochránce práv, který je oprávněn prošetřovat případy omezení osob na svobodě. Především může prošetřit, zda nemocnice nedobrovolné použití omezovacích prostředků nahlásila soudu v souladu se zákonem.

Pokud budete za Vašeho manžela podávat podněty a stížnosti Vy, bude třeba, abyste k tomu měla jeho plnou moc, pokud je plně způsobilý k právním úkonům. K sepsání těchto podání by také bylo dobré mít manželovu zdravotnickou dokumentaci. Kopii si může vyžádat on, nebo Vás může zmocnit k tomu, abyste si kopie vyžádala Vy nebo mohla nahlédnout do zdravotnické dokumentace.

Vaše Férová nemocnice

Zodpovězeno ve spolupráci s týmem MediPravo

6.11.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS