Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Ochranná léčba a těhotenství

Dobrý den, mám otázku ohledně soudně nařízené léčby v psychiatrické nemocnici. Má přítelkyně již skoro rok vykonává ohrannou léčbu (drogy, psychické onemocnění), vše plní a je již na otevřeném oddělení, kde má celkem velkou volnost a svobodu a brzy by měla být propuštěna. Problémem je, že je již třetí týden těhotná a oba máme strach, jaký to bude mít vliv na průběh její ochranné léčby. Ošetřující lékař o tom zatím nebyl informován. Může to mít negativní dopad na ukončení ochranné léčby?

Šindelář

Odpověď:

Dobrý den,

ochranné léčení je ochranné opatření ukládané v trestním řízení. Má dvě formy, ústavní a ambulantní. Pro uložení obou forem ochranného léčení platí podmínka, že pachatelův pobyt na svobodě musí být nebezpečný. Ústavní ochranné léčení se vykonává zejména v psychiatrických léčebnách, většinou na specializovaných odděleních. Ambulantní forma znamená, že soud nařídí léčbu ambulantně a nedochází k omezení osobní svobody člověka. Ten je ale povinen plnit podmínky ambulantní léčby, např. frekvenci návštěv u svého psychiatra. Ústavní forma může být přeměněna na ambulantní a naopak, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky. O přeměnu může požádat i pacient a rozhoduje o ní soud. O ukončení ochranného léčení rozhoduje rovněž soud, obvykle na návrh ošetřujícího lékaře. Podle § 99 ods. 6 trestního zákoníku trvá ochranné léčení, dokud to vyžaduje jeho účel. Je však časově omezeno na dobu nejdéle dvou let. Před skončením této doby bude soud přezkoumávat, jestli je ochranné léčení i nadále účelné. Rozhodne-li soud, že ochranné léčení je stále nutné, prodlouží jej maximálně o další dvě léta. Soud může ochranné léčení prodloužit i opakovaně.

Samotné těhotenství nemá vliv na výkon a délku ochranného léčení. V případě, že by však soud považoval za účelné dále vykonávat ochranné léčení, s ohledem na důvody jeho uložení (drogy a psychické onemocnění), může rozhodnout o jeho prodloužení. Jestli však shledá, že takový postup v jejím případě nutný není, rozhodne o ukončení ochranného léčení nebo bude přeměněno na žádost Vaší přítelkyně, nebo na návrh jejího ošetřujícího lékaře, na ambulantní léčení.

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 7112. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď

S pozdravem,

 

Vaše Férová nemocnice

20.12.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS