Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nedobrovolná hospitalizace v psychiatrické léčebně

Dobrý den, je mi 35 let a mám na Vaši právní poradnu dotaz. Moje přítelkyně trpí bipolární poruchou (dříve maniodepresivní psychoza). Za svůj dosavadní život byla asi pětkrát hospitalizována na psychiatrickém oddělení, vždy na svůj popud a dobrovolně. Teď však byla přijata Havlíčkobrodskou klinikou bez jejího souhlasu. Bylo provedeno detenční řízení, kdy byla hospitalizace rozhodnuta jako oprávněná. Jako její přítel za ní jezdím, vidím však že léčba vede spíše k stavu horšímu, teda porovnám-li to se stavem těsně před přijetím. Jsou jí dávány léky, které jí spíše škodí. Chtěla by odtamtud jít pryč, buď do jiného zařízení nebo podstoupit ambulantní léčbu. Nespáchala žádný trestný čin, nebere žádné návykové látky, není nebezpečná ani sobě ani okolí. Nemá tam povoleny vycházky (ani v areálu nemocnice), jsou jí odepřeny všechny osobní věci, které jsem jí dovezl. Ona osobně léčbu přijímá, jen (jejími slovy) si tam připadá jako v kriminále. Můj dotaz tedy zní co se dá dělat, aby jí buď převezli do jiného zařízení nebo ji propustili do ambulatní léčby, co vše pro to musím udělat, a zda je to vůbec možné, když soud v detenčním řízení její pobyt posvětil a doktoři ji jen tak propustit nechtějí ( po mém dotazu kdy, odpověd zněla - to jen tak nebude). Přeci jenom jim za ní jdou od pojištovny peníze že, tak kam spěchat, vždyť je tam tak krásně. Dá se nějak bránit tomuto začarovanému kruhu, kdy jen lékař rozhoduje zda je její pobyt tam nezbytný? Nebo mám čekat až z ní udělají zfetovanou trosku jen aby bylo po jejich? Vím že bipolární porucha je nemoc, nedá se léčit, je jí třicet let a s touto nemocí žije už 15 let, a bude až do smrti, takže nějaké plané sliby na její vyléčení nevěřím. Prosím pomozte, poraďte jak se bránit takovéto nedobrovolné hospitalizaci. Děkuji Vám moc za alespoň malinkou radu jak postupovat a přeji Vám mnoho úspěchů v tom co děláte.

Ged

Odpověď:

Dobrý den,

je nám líto, v jaké situaci se Vaše přítelkyně ocitla. Nedobrovolná hospitalizace představuje závažný zásah do práv pacienta, a je proto možné realizovat ji pouze, pokud nelze hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí odvrátit jiným způsobem.

Bez souhlasu nemocného je možné provádět vyšetřovací a léčebné výkony, a je-li to podle povahy onemocnění třeba, převzít nemocného i do ústavní péče, jen v zákonem vymezených důvodech:

A.    jde-li o nemoci stanovené zvláštním předpisem, u nichž lze uložit povinné léčení,

B.    jestliže osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace ohrožuje sebe nebo své okolí, anebo

C.    není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného vyžádat si jeho souhlas a jde o neodkladné výkony nutné k záchraně života či zdraví,

D.    jde-li o nosiče.

Zdravotnické zařízení má povinnost oznámit nedobrovolné převzetí pacienta do 24 hodin soudu. Soud pak musí do 7 dní od začátku hospitalizace rozhodnout o tom, zda k nedobrovolnému převzetí došlo v souladu se zákonem. Pokud se tak stalo, začíná další fáze řízení, kdy soud do 3 měsíců rozhoduje na základě znaleckého posudku o tom, zda další držení pacienta ve zdravotnickém zařízení je přípustné, příp. jakou dobu. Ke zjištění zdravotního stavu soud ustanoví znalce – psychiatra, který vypracuje znalecký posudek. Znalcem nemůže být lékař, který pracuje v ústavu, v němž je umístěný držen. Při jednání, ke kterému je přizván umístěný, pokud to jeho zdravotní stav dovolí, je vyslechnut znalec, případně ošetřující lékař, umístěný a provedeny další vhodné důkazy. V případě, že soud rozhodne o další přípustnosti držení pacienta ve zdravotnickém zařízení, může tak učinit nanejvýše na dobu jednoho roku. Poté musí přijít nové vyšetření a případně nové soudní rozhodnutí o další hospitalizaci.

Proti rozhodnutí nedobrovolného převzetí nebo o přípustnosti dalšího držení se Vaše přítelkyně může odvolat. Jestliže soud i tak rozhodne, že její držení je přípustné, může požádat soud o nové vyšetření a propuštění. Pro řízení si může zvolit zástupce nebo bude soud povinen ustanovit advokáta, který Vaší přítelkyni musí kontaktovat. Přezkum zákonnosti nedobrovolné hospitalizace provádí vždy okresní soud, v jehož obvodu se nachází dané zařízení (léčebna, nemocnice), přesně řečeno, kde je jeho sídlo (nikoli pobočka).

Průběh nemoci u bipolárná poruchy je velmi různorodý a mezi nemocnými se liší. Vaše přítelkyně se tedy bude moci bránit především tím, že není nebezpečná sobě ani svému okolí, jak ve svém dotazu zmiňujete, protože tato skutečnost je jednou z podmínek, na základě které může být pacient hospitalizován bez svého souhlasu.

Přejeme Vám hodně sil

Vaše Férová nemocnice

 

31.7.2012

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS