Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nedobrovolná hospitalizace

Dobrý den, moje příbuzná by ráda svého plnoletého syna umístila na nedobrovolnou hospitalizaci na psychiatrii nebo na protialkoholní léčbu. Syn recidivuje (4x na detoxu a 3 měsíce protialkoholní léčba) a začíná být agresivní vůči svému okolí. Dobrovolně ho nikdo na léčaní už nedostane. Jak má postupovat, existuje žádost na soud na vydání předběžného opatření (pokud ano, prosím o vzor) nebo kam se má obrátit? Předem děkuji za odpověď.

jaju

Odpověď:

Dobrý den.

Hospitalizovat člověka bez jeho souhlasu je za učitých okolností možné. Obecně se důvody pro nedobrovolnou hospitalizaci dělí na tři kategorie:

1) Nemoci vymezené zvláštními předpisy, u nichž lze uložit povinné léčení. Jedná se o některá onemocnění infekční a parazitární a o nemoci pohlavní, které jsou vymezeny v seznamu. Dále lze řešit nedobrovolnou hospitalizací protialkoholní a protitoxikomanické léčení, které ukládá soud.
2) Situace, kdy osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace (otrava alkoholem nebo psychoaktivními látkami) ohrožuje sebe nebo své okolí. Toto nebezpečí musí být zjevné a aktuální, nikoli jen potenciální.
3) Situace, kdy si nelze vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného vyžádat jeho souhlas, a přitom jde o neodkladné výkony nutné k záchraně jeho života nebo zdraví. Jde zejména o nemocné v deliriu, v bezvědomí, o případy pokročilých demencí.

Pokud dotyčná osoba naplňuje znaky druhého bodu - ohrožuje sama sebe či své okolí a toto ohrožení je skutečné a ne jen potencionální - může dojít k nedobrovolné hospitalizaci. Jelikož jde o velice podstatný zásah do osobních práv pacienta, má zdravotnické zařízení povinnost oznámit nedobrovolné převzetí pacienta do 24 hodin soudu. Soud pak musí rozhodnout o tom, zda bylo nedobrovolné převzetí v souladu se zákonem (k tomuto rozhodnutí má soud lhůtu 7 dnů). V poslední fázi  soud do 3 měsíců rouhoduje na základě znaleckého posudku  o tom, zda další držení pacienta ve zdravotnickém zařízení je přípustné a pakud ano, tak na jaku dobu.

V řízení, ve kterém se soud zabývá otázkou, zda nedobrovolná hospitalizace probíhá v souladu se zákonem, musí být pacient zastoupen. Má právo na bezplatné zastoupení advokátem, nebo si  může zvolit jiného zástupce.

 

Vaše Férová nemocnice

20.2.2012

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS