Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Možnost hospitalizace pacienta se schizofrenií v rehabilitační léčebně.

Dobrý den, může být pacient, který trpí schizofrenií, umístěn do rehabilitačního lůžkového zařízení, které je specializováno na poúrazovou rehabilitaci? Mám dceru, která je po těžkém úrazu pánve a pravé končetiny. 

Bavča

Odpověď:

Dobrý den, 

Listina základních práv a svobod hovoří o právu na ochranu zdraví v čl. 31, toto právo je u nás tedy ústavně zakotveno. Ze zákona má pacient právo na poskytnutí zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, a poskytovatelé jsou povinni poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni a vytvořit podmínky a opatření k zajištění uplatňování práv a povinností pacientů a dalších oprávněných osob při poskytování zdravotních služeb. Vaše dcera má tedy v prvé řadě ústavně zaručené právo na ochranu zdraví a jako pojištěnci jí poskytovatelé musí dle zákonů zajistit bezplatnou zdravotní péči (mimo regulační poplatky). 

Nevidíme důvod, proč by Vaší dceři měla být z důvodu duševní poruchy odpírána zdravotní péče. Vyžaduje-li její stav poúrazovou rehabilitaci, je povinností poskytovatele ji v náležité kvalitě poskytnout, je-li to v jeho personálních a provozních možnostech. Poskytovatel může přijetí pacienta do péče odmítnout jen ze zákonem daných důvodů, a to zejména pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení (a snížila by se tím kvalita a bezpečnost služeb poskytovaných již přijatým pacientům) nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické či věcné vybavení zdravotnického zařízení. Důvody odmítnutí přijetí pacienta do péče pak musí poskytovatel uvést v písemné zprávě, kterou vydá pacientovi. Důvodem pro odmítnutí poskytování lékařské péče přitom nemůžou být pouze zvýšené ekonomické náklady nebo možné problematičtější jednání s pacientem. Případné zvýšené náklady by měla s ohledem na zdravotní stav Vaší dcery platit zdravotní pojišťovna. 

Není-li skutečně v možnostech poskytovatele péči zajistit, je samozřejmě možné zvolit si jiného poskytovatele. V této věci bychom však rádi poznamenali, že mimo lůžkovou péči existuje také zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Jedná se především o ošetřovatelskou péči, léčebně rehabilitační péči a paliativní péči, která je takto poskytována, jestliže tomu nebrání nedostatečné technické a věcné vybavení, které by podmiňovalo vykonávat péči v nemocnici. Pokud by tedy například poskytování zdravotní péče nebylo možné z ohledem na jiné pacienty v nemocnici, měla by být lékařské péče zajistěna alespoň tímto způsobem (ve vlastním sociálním prostředí, ať už se jedná o péči doma nebo v jiném zdravotnickém zařízení, např. léčebně). 

Odmítnutí poskytování zdravotní péče Vaší dceři pouze z důvodu duševní poruchy, ačkoli by to neznamenalo neúměrné personální či technické zatížení poskytovatele, by se z našeho pohledu jevilo jako diskriminační.

V takovémto případě doporučujeme v první řadě vyžádat si od lékaře písemnou zprávu o odmítnutí přijetí pacienta do péče se zdůvodněním tohoto postupu. Poté je možné se bránit podáním stížnosti, a to 1. při odmítnutí pacienta lékařem k poskytovateli zdravotních služeb (př. stížnost k řediteli nemocnice) 2. při odmítnutí pacienta nemocnicí ke správnímu orgánu, který poskytovateli (nemocnici) udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 3. při pochybení lékaře lze stížnost také podat u České lékařské komory. Více o stížnostech naleznete zde. Bezdůvodné odmítnutí poskytování zdravotní péče z důvodu duševní poruchy pacienta je dle našeho názoru především diskriminací a zásahem do základních práv a svobod, proto by bylo také možné obrátit se s problémem na ombudsmana a podat k němu podnět. Bližší informace o podávání stížností k veřejnému ochránci práv včetně formulářů lze nalézt na jeho stránkách

Vaše Férová nemocnice 

 

11.11.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS