Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

lege artis

Dobrý den,

zapojil jsem se do hnutí recovery a snažím se zbavit psychiatrické antispychotické medikace, protože dlouhodobě pacienty poškozuje (dle jednoznačných výzkumů a dokladů - práce Whitetakera apod.).
Nyní mám za sebou však neúšpěšné vysazení. Částí problému bylo, že jsem si neuvědomil právní kontext, ve kterém jsem se o to snažil.

Uvědomil jsem si, že každý doktor i psychoterapeut, na kterého jsem narazil, mne předem upozorňoval (nebo upozorňuje zpětně), že i kdyby chtěli, tak mne ve vysazování nemohou podporovat dle lege artis. Chápu to tak, že psychóza (jakkoliv lehká) musí se rovnat podání léků.

Je tedy evidentní, že pokud se budu chtít uzdravit, budu muset na vysazení buďto přesídlit do zemí kde to právně lze a podpora zde existuje (anglosaské země) a nebo vysazení udělat zcela mimo právní struktury (např. neoficiálními konzultacemi apod., pokud bych je potřeboval).

Z toho důvodu bych se rád zeptal na zdroje, ze kterých bych i bez právního vzdělání mohl pochopit, co lege artis v psychiatrii vše obnáší, zejména s ohledem na moji situaci (podpora při vysazení léků).


Děkuji

Tomas Has

Odpověď:

Dobrý den,

Postupem lege artis se dle zákona o zdravotních službách rozumí poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni (§ 45 odst. 1), která znamená poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti. (§ 4 odst. 5)

Tolik právní definice pojmu lege artis v zákoně, bližší rozvinutí této definice je spíše otázkou na lékaře, kteří dokáží naplnit pojmy "pravidla vědy" a "uznávané medicínské postupy" konkrétním obsahem. Z důvodu, že u nás lékaři nepůsobí, nejsme schopní bližší definici poskytnout.

Uznávané medicínské postupy se neustále vyvíjejí, a tak se vyvíjí i obsah pojmu lege artis, navíc tento pojem můžou různí lékaři vykládat odlišně, např. nové postupy nemusí být některým lékařům doposud známy, a proto je nepovažují za lege artis.

To že existují lékaři, kteří se ve své práci více spoléhají na psychofarmaka než jiní je pravděpodobné a přesto oba lékaři mohou postupovat lege artis. Doporučujeme Vám vyhledat, lékaře, který se při svých postupech nebude opírat pouze o psychofarmaka, i takový lékař Vám pravděpodobně doporučí užívat psychofarmaka, nicméně pokud odmítnete, tak péči neukončí, protože to by podle zákona o zdravotních službách mohl učinit, pouze pokud byste odmítl veškerou zdravotní péči.

Pokud se rozhodnete ve vysazování antipsychotik pokračovat, doporučujeme Vám ho i nadále konzultovat s Vaším lékařem a stanovit si postup, který by se snažil předejít rozvinutí psychotické ataky, případně by vedl k jejímu časnému podchycení.

Vaše Férová nemocnice

25.11.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS