Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Hospodaření s důchodem v psychiatrické léčebně

Dobrý den, mám bratra, který trpí maniodepresivní psychózou a dobrovolně nastoupil do léčebny. Pobírá plný invalidní důchod, který mu nechali poslat do léčebny. Měl tam dluh za předchozí hospitalizaci, který mu strhli. Zbytek peněz mu ovšem odmítají vydat. Mají na to právo? A můžou mu opravdu strhnout celou částku? Mají právo nakládat s jeho penězi, když není zbaven způsobilosti? Děkuji.

jana

Odpověď:

 

Dobrý den, 

jestliže Váš bratr není rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo ve způsobilosti omezen, může veškeré úkony včetně nakládání s penězi činit sám. Nikdo do tohoto jeho práva nesmí zasahovat, ani psychiatrická léčebna - zvláště, jestliže se jedná o dobrovolnou hospitalizaci.

Pacient je ovšem při poskytování služeb povinen řídit se vnitřním řádem, který může některé činnosti omezovat (např. omezit používání mobilního telefonu atd.). Zákon říká, že vnitřní řád nesmí zasahovat do práv pacienta nad míru, která je nezbytně nutná zejména pro řádný chod zdravotnického zařízení a respektování práv ostatních pacientů. Omezování pacienta v přístupu ke svým finančním prostředkům dle našeho názoru nezbytně nutným omezením není. V praxi mají však psychiatrické léčebny často ve vnitřním řádu upraveno vydávání finančních prostředků pacientům tak, že je nevydávají najednou, ale př. po menších částkách v průběhu měsíce. K úplnému odmítnutí vydání peněz by však dojít nemělo.

Na druhou stranu má pacient povinnost uhradit poskytovateli cenu služeb nehrazených nebo jen částečně hrazených ze zdravotního pojištění, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem. Váš bratr byl tedy povinen dluh za hospitalizaci zaplatit. Doporučujeme Vám prostudovat smlouvu, kterou Váš bratr s léčebnou uzavřel. Součástí smlouvy by mohla být i ujednání týkající se postupného vyplácení peněz při pobytu v léčebně či možnosti uhrazení dluhu z prostředků, které léčebna převezme namísto pacienta. Považujeme však takovou možnost za poměrně malou. Ani zákon podobnou možnost nakládání s pěnězi pacienta k uhrazení dluhu nestanoví. Dále by bylo vhodné poradit bratrovi, aby si vyžádat doklad o zaplacení dluhu, čímž může předejít dalším komplikacím. Jestliže postup léčebny skutečně nebyl v souladu se smlouvou, kterou Váš bratr uzavřel, můžete se bránit stížností. Na postup personálu při nakládání s jeho penězi si může stěžovat u ředitele léčebny. V případě negativního vyřízení stížnosti dále může podat stížnost ke zřizovateli zdravotnického zařízení, typicky ke krajskému úřadu. 

Vzhledem k nespokojenosti s postupy daného zařízení může Váš bratr také zvážit odchod z této léčebny a přechod k jinému poskytovateli zdravotních služeb, kterého si zvolí. 

 

Vaše Férová nemocnice 

14.1.2014

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS