Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

elektrošoky bez souhlasu pacienta - Ochranná léčba ústavní

Dobrý den,

Psychiatrická nemocnice mi jako otci pacienta, který je v ochranném léčení ústavním, nařízeném soudem, a které syn útěkem mařil, tvrdí, že neptořebuje synův písemný souhlas s léčbou elektrošoky a vykonala jej bez jeho souhlasu.

Při předchozí ústavní hospitalizaci v roce 2011 si ale jeho písemný souhlas vyžádala a také ho měla.

Skutečně tohle lze v právním státě udělat?

Domnívám se, že tím nemocnice porušila synova základní lidská práva duševně nemocného.

Syn bezprostředně nikoho ani sebe neohrožoval ani neohrožuje.

panel

Odpověď:

Dobrý den,

ochranné léčení upravuje zákon o specifických zdravotních službách v § 83 a násl., pro Váš dotaz jsou klíčové zejména dvě ustanovení uvedeného zákona a to:

- § 83 odst. 3 uvedeného zákona, který stanoví, že: "Při výkonu ochranného léčení dochází jen k takovým omezením lidských práv, která stanoví zákon, a v takové míře, která je nezbytná k dosažení účelu ochranného léčení, pokud tohoto účelu nelze dosáhnout jinak."

- věta první § 88 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona která stanoví, že: "Pacient je vedle povinností stanovených zákonem o zdravotních službách při výkonu ochranného léčení povinen podrobit se individuálnímu léčebnému postupu stanovenému pro ochranné léčení, včetně všech zdravotních výkonů, které jsou součástí individuálního léčebného postupu."

K tomu aby bylo na pacienta v ochraném léčení aplikovat elektrokonvulzivní terapii (elektro šoky) i bez jeho souhlasu musí být dle uvedených ustanovení naplněny dvě podmínky:

- zákrok musí směřovat k účelu ochranného léčení obsaženém v rozhodnutí soudu a konkretizovaném v léčebném postupu.

- musí se jednat o jedinou možnou cestu jak tohoto účelu dosáhnout, pokud existuje více alternativ, pacient si může zvolit tu z nich, kterou preferuje, pokud není schopen volby, musí být zvolena ta nejméně invazivní.

Dále existují zákroky, které jsou natolik závažné, že vyžadují souhlas vždy a mají zvláštní úpravu v zákonu o specifických zdravotních službách, jedná se např. o sterilizaci, či psychochirurgické výkony. Elektrokonvulzivní terapie tuto zvláštní úpravu postrádá.

Pokud tedy elektorkonvulzivní terapie sleduje účel ochranného léčení a nemá možné alternativy, mohla být dle platné právní úpravy provedena i bez souhlasu Vašeho syna. Osobně se nicméně domníváme, že i v ochraném léčení platí, že jakákoliv léčba poskytovaná bez souhlasu pacienta vede pouze ke ztrátě důvěry léčeného v lékaře a z dlouhodobého hlediska je spíše kontraproduktivní, protože pacient v budoucnu tím spíše nevyhledá lékařskou pomoc včas.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

15.3.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS