Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Doba léčby při nedobrovolné hospitalizaci

Prosím o Vás o radu - dne 1.4.2013 byl můj druh převezen se shizofrenickou poruchou, na níž se lečí, do psychiatrické léčebny policií, která jej našla v zimě na nádraží jen v tričku, kalhotech a v botech bez ponožek. Při návštěvě dne 3. 4 . jsem se informovala zdali druh podepsal souhlas s hospitalizací - bylo mi řečeno, že ano. Když jsem poprosila zdali bych mohla tento papír jako jeho zmocněnec vidět, řekli mi, že ho u sebe nemají. Při mé další navštěvě 5. 4. mi druh donesl rozhodnutí soudu o vyslovení přípustnosti převzetí do ustavního zařízení, protože neměl podepsaný dobrovolný souhlas.Toto usnesení ovšem nechápu - není tam napsána ani nařízená doba lečení, jen že důvody nadále trvají. Prosím o zodpovězení techto otázek: Jak dlouho toto rozhodnutí platí, zdali je to nařízená léčba i když stav druha se rapidně zlepšil? Zdali může sám z léčebny odejít aniž by něco porušil, když nechce absolvovat léčbu v ústavu, ale chce se léčit pouze ambulantně? Dokdy se dozví lhůtu jak dlouho léčba má trvat? Děkuji moc za radu.

kiity

Odpověď:

Dobrý den,

 

jestliže soud rozhodl o tom, že detence (tedy nedobrovolný pobyt ve zdravotnickém zařízení) je přípustná, zůstane zatím Váš druh v ústavu. I v takovém případě však může zdravotnické zařízení nemocného kdykoli (i v průběhu soudního řízení) propustit, nazná-li, že k držení v zařízení a nedobrovolné léčbě již nejsou dány důvody.
 
Usnesení, v němž soud rozhodl, že k převzetí do ústavu došlo v souladu se zákonem, neobsahuje žádné stanovení lhůty po kterou by se Váš druh musel podrobit léčbě v ústavu, ale soud automaticky pokračuje v další řízení, kde se dále zkoumají důvody přípustnosti dalšího držení ve zdravotnickém zařízení.
 
Ode dne vydání rozhodnutí soudu začíná běžet lhůta maximálně tří měsíců, do které musí být vydáno rozhodnutí o dalším držení osoby. Toto řízení se počíná automaticky po vydání usnesení o přípustnosti převzetí osoby do zdravotnického zařížení na základě zákonných důvodů - není tedy třeba vynaložit jakoukoli iniciativu. Během tohoto navazujícího řízení soud ustanoví znalce, který posoudí zda je další držení nutné či nikoli. Znalcem nesmí být lékař, který pracuje v zařízení, kde je umístěný držen. Soud nařídí jednání, na které pozve umístěného (pokud je dle ošetrujícího lékaře nebo znalce schopen pochopit průběh jednání), jeho zástupce, případně opatrovníka. Při jednání vyslechne znalce a provede další nezbytné důkazy. Účinnost rozhodnutí, které bude vydáno v tomto řízení zanikne uplynutím jednoho roku ode dne jeho vyhlášení.
 
Umístěný může do 15-ti dnů od doručení podat také odvolání proti usnesení, kterým bylo rozhodnuto, že k převzetí došlo ze zákonných důvodů. Komentovaný vzor proti takovému usnesení naleznete zde.
 
Bude-li v kterémkoli z následujících rozhodnutí řečeno, že neexistují zákonné důvody pro držení v ústavu, musí být Vašemu druhovi umožněn okamžitý odchod z nemocnice.
 
Vaše Férová nemocnice

 

9.4.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS