Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Deprese, hraniční porucha osobnosti a řidičské oprávnění

Dobrý den, pobírám od prosince 2015 invalidní důchod 3. stupně - diagnoza hraniční porucha osobnosti, středně těžká periodická deprese. Od října 2014 do listopadu 2015 jsem byl z téhož důvodu v pracovní neschopnosti. Nyní jsem v procesu přezkoumání zdravotního stavu ze strany ČSSZ. Psychiatr napsal posudek, že můj zdravotní stav se nezlepšil a navrhuje ponechání ID 3. stupně. Minulý týden byl ale kontaktován revizním lékařem s tím, že mi buď nechají ID 3. stupně, ale odeberou mi řidičský průkaz, nebo mi řidičský průkaz nechají, ale ID mi sníží na 2. stupeň. Mám si vybrat. I můj psychiatr je z toho překvapen. Mám fobii z veřejných dopravních prostředků, takže auto je má jediná možnost přepravy. Jsem v patové situaci. Pokud přijdu o ŘP, nebudu moci dojíždět na psychoterapii, hipoterapii a k lékaři, pokud budu přeřazen do 2. stupně, nebudu si moci terapie ani provoz vozu finančně dovolit. Už takto mám rozpočet velmi napjatý. Celou dobu nemoci od listopadu 2014 řídím, bez nehody - jak zaviněné, tak nezaviněné, mám plný počet bodů v kartě řidičů, neřídím pod vlivem anxiolitik, které užívám velmi zřídka, Za 15 let, co vlastním řidičský průkaz, mám najeto přes 300.000 km pouze s jednou zaviněnou nehodou - drobná odřenina při couvání před 5 lety - ani neřešila PČR a 2 nezaviněnými - byl jsem nabourán řidiči, kteří nedobrzdili svůj vůz. Řízení je jedna z mála věcí, která mi nečiní potíže - cítím se v autě bezpečně a vzhledem ke zkušenostem předvídám. Za poslední 2 roky jsem najel i při své nemoci bez jakéhokoliv problému 40000 km. Je opravdu možné, aby mi byl ŘP odebrán jen z rozhodnutí revizního lékaře, který mě nikdy neviděl, když je můj zdravotní stav 2 roky beze změny a během těchto 2 let jsem bez problémů řídil? Obávám se, že můj psychiatr má z revizního lékaře strach a ŘP mi bude chtít kvůli němu také odebrat, aby neměl problémy. Přijde mi velmi nespravedlivé, že pokud se dobrovolně vzdám ID 3. stupně, ŘP mi zůstene, ale pokud budu chtít ID 3. stupně nechat, tak "za trest" přijdu o ŘP. Přijde mi to jako vydírání. Děkuji za pomoc

Cherokie

Odpověď:

Dobrý den,

na začátek uvádíme několik základních informací:

Specifika tohoto posudku provádí vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen „vyhláška“):

  • Zdravotně způsobilou osobou je taková osoba, u které nebyla zjištěna vada stav nebo nemoc (dále jen „nemoc), která řízení vozidel vylučuje (§ 3 vyhlášky).

K nemoci samé:

Ve Vašem případě je nutné zodpovědět otázku, zdali Vaše onemocnění skutečně brání řízení vozidel podle vyhlášky. Výčet nemocí najdeme v příloze č. 3 vyhlášky. Pro účely této vyhlášky jste zařazen do skupiny 1, jelikož zřejmě řídíte osobní vozidlo, tj. skupina vozidel B. Duševní poruchy vylučující ZP k řízení vozidel jsou takové stavy, které způsobují zdravotní komplikace nebo odchylky, které jsou nebezpečné pro provoz na pozemních komunikacích, a to zejména (zde podotýkám, že jde o demonstrativní výčet, tj. ne konečný a tedy sem mohou být zařazeny další nemoci).

Vaši nemoc nelze klasifikovat jako organickou poruchu ani vrozenou poruchu. Zároveň podle mezinárodní klasifikace nemocí je oddělená od schizofrenních nemocí (F60 – F69).

V případě skupin, u kterých lze nemoc uznat ZP žadatele, je podřazení zřejmě možné pod „klinicky závažné formy specifických poruch osobnosti vedoucí k vážným poruchám úsudku, chování nebo adaptability.“   V dotaze uvádíte, že Vám byla diagnostigována hraniční porucha osobnosti, ta na základě uvedeného textu vyhlášky nepředstavuje neodstranitelnou překážku k řízení motorových vozidel. Ale k Vaší způsobilosti se pravděpodobně bude muset vyjádřit psychiatr.

Vaše nemoc by Vám tedy podle vyhlášky dovolovala řízení motorových vozidel, ostatně doposud to nebyl problém, jak jste uvedl.

K lékařskému posudku:

Pakliže nesouhlasíte s posudkem, máte dvě možnosti.

Můžete do 10 pracovních dnů ode dne, kdy Vám byl lékařem předán, podat návrh na jeho přezkoumání. Návrh se podává lékaři, který posudek vydal. Ten pak s ním může naložit dvěma způsoby:

a) lékař Vašemu návrhu plně vyhoví, napadený posudek bezodkladně zruší a vydá posudek nový, nebo

b) lékař postoupí spis s návrhem na přezkoumání příslušnému správnímu orgánu (krajskému úřadu).

Krajský úřad pak lékařský posudek přezkoumá a do 30 pracovních dnů:

a) návrh zamítne a napadený lékařský posudek potvrdí, nebo

b) napadený lékařský posudek zruší a vrátí věc lékaři k vydání nového lékařského posudku, nebo

c) napadený lékařský posudek zruší.

Dále můžete vyčkat na rozhodnutí, proti kterému se podávají tzv. námitky (§ 88 zde). Námitky se podávají u orgánu, který rozhodnutí vydal a musí obsahovat a) údaje o rozhodnutí, proti kterému směřuje (spisovou značku, datum vydání), b) v jakém rozsahu je napadáno (nelze namítat proti odůvodnění, pouze proti výroku), c) údaje o Vaší manželce (jméno, příjmení, datum narození, bydliště). Námitky je třeba podat do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Námitky nemají odkladný účinek. Zde můžete odkázat na vyhlášku č. 359/2009 Sb., kde jsou v přílohách vypočtena onemocnění a jejich vliv na pokles schopnosti pracovat (v %).

Orgán, který rozhodnutí vydal rozhodne o námitkách do 30 dnů (§ 71 zde), avšak v případě, že jde o posuzování zdravotního stavu (typicky u posuzování invalidity), lhůty se prodlužují o dalších 60 dnů.

K odebrání řidičského oprávnění:

Odebrání řidičského průkazu provádí obec s rozšířenou působností na základě lékařského posudku, kterým je posuzovaná osoba uznána způsobilou s podmínkou nebo nezpůsobilou.

Doporučujeme Vám tedy písemně se obrátit na příslušnou správu sociálního zabezpečení, aby Vám sdělili pod jaké onemocnění ve vyhlášce o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel podřazují Váš zdravotní stav a jak konkrétně má tento zdravotní stav ovlivňovat Vaši schopnost řízení.

Děkujeme za odpověď

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

19.4.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS