Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Co pro opatrovníka znamená podepsání dobrovolné léčby?

Dobrý den, jsem opatrovníkem maminky, která je hospitalizovaná v psychiatrické nemocnici. Každým rokem probíhá soudní jednání, kde vždy potvrdí, že maminka bude i nadále částečně zbavena svéprávnosti a je nutná další hospitalizace. V poslední době po mne chtějí v nemocnici podpis o dobrovolné léčbě. Doktor mi ale proti mému přání nechtěl dát patřičný formulář k prostudování a konzultaci s odborníkem. Prosím tedy o informaci, co by toto podepsání pro mne jako opatrovníka a maminku znamenalo. Děkuji

DZ

Odpověď:

Dobrý den,

pokud je Vaše matka omezena ve svéprávnosti v rozhodování o poskytování zdravotních služeb, nemůže sama dát právně platný souhlas s hospitalizací a má ho za ni udělit opatrovník. Uvedené ale neznamená, že názor pacientky by měl být ignorován, pokud Vaše matka byť i pod vlivem duševního onemocnění projevuje názor, že v léčebně být nechce, měl by opatrovník informovat opatrovnický soud, aby vyřešil závažný rozpor mezi zájmem opatrovníka a opatrovance (viz § 469 občanského zákoníku).

Změnou hospitalizace z nedobrovolné na dobrovolnou odsouhlasenou opatrovníkem a schválenou soudem, odpadne každoroční postup rozhodování o dalším trvání nedobrovolné hospitalizace. Nicméně je zde potřeba opatrovanci zajistit možnost obracet se na opatrovnický soud, v případě že mu jeho stav dovolí vyjádřit svůj nesouhlas hospitalizací.

Pokud tedy budete souhlasit s tím, aby vaše matka byla hospitalizována a podepíšete souhlas s hospitalizací, měl byste takový souhlas doručit opatrovnickému soudu a požádat ho, aby se k Vašemu souhlasu s hospitalizací matky vyjádřil.

Za chybný shledáváme postup lékaře, který Vám odmítl vydat formulář k prostudování. Jako opatrovník máte povinnost hájit zájem opatrovaného pacienta, a proto se musíte svobodně a informovaně rozhodovat o všech zdravotních službách, které mají být pacientovi poskytnuty, pokud o nich není schopen rozhodnout pacient sám.

Odmítnutí vydání formuláře je porušením zásady, že veškeré zdravotní služby mohou být pacientovi poskytovány na základě svobodného a informovaného souhlasu. Jsme přesvědčeni, že nechuť lékaře formulář vydat je motivována obecnými obavami z vydávání čehokoliv písemně ze strachu z právního postihu, takové obavy však v tomto případě nejsou na místě. Doporučujeme Vám proto obrátit se znovu na lékaře nebo právní oddělení nemocnice a požádat je o poskytnutí formuláře. Na přístup k takovému formulář máte právo i na základe zákona o svobodném přístupu k informacím.

S pozdravem Vaše Férová nemocnice

22.6.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS