Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Postih rodičů v případě, že neočkované dítě onemocní povinně očkovanou nemocí

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem v oblasti dětského očkování, na kterou jsem doposud nikde nenašla odpověď. Konkrétně se mi jedná o věc, zda hrozí nějaký postih zákonným zástupcům neočkovaného dítěte v případě, kdy neočkované dítě onemocní jednou z povinně očkovaných nemocí? Předem děkuji za případnou odpověď.

FN

Odpověď:

Dobrý den,

teoreticky určité postihy hrozí a i v minulosti došlo k různým snahám i o trestní postihování rodičů v souvislosti s neočkováním dětí, ale jsme přesvědčeni, že před soudy by podobné snahy do budoucna neobstály.

Je sice pravda, že formálně je očkování v rozsahu stanoveném vyhláškou povinné a za jejich nesplnění hrozí pokuta. Nicméně Ústavní soud dal najevo, že musí existovat výjimka z této povinnosti z důvodu přesvědčení či víry rodičů a že v takovém výjimečném případě nelze rodiče sankcionovat. Kromě toho zde se jedná "pouze" o uložení pokuty, ale žádný předpis neumožňuje provést očkování bez souhlasu nebo proti vůli rodičů. Očkování lze provádět pouze na základě svobodného a informovaného souhlasu rodičů bez ohledu na to, že podrobit dítě očkování je povinnost, jejíž nesplnění lze sankcionovat pokutou.

Právo rozhodovat o očkování dítěte vychází z rodičovské zodpovědnosti ukotvené v zákoně o rodině a obecně také v Listině základních práv a svobod či mezinárodních úmluvách. Rodičovskou zodpovědností je souhrn práv a povinností při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Při výkonu této zodpovědnosti jsou rodiče povinni důsledně chránit zájmy dítěte. Pochopitelně je obtížné definovat pojem "zájem dítěte" nebo "nejlepší zájem dítěte". Ovšem obecně lze říci, že zastávání jiného názoru než lékař nemůže být samo o sobě považováno za zanedbávání péče o dítě. Rodič při posuzování o zájmu dítěte přihlíží i k jiným než čistě medicínským otázkám, ale též ke své rodičovské intuici a svým hodnotám a životním zkušenostem, k psychosociálním zájmům dítětě, k možným negativním vlivům zákroku apod. Více je možné se o tom dočíst v článku Michaely Kopalové Řešení názorových konfliktů mezi rodiči nezletilých pacientů a lékaři.

Očkování je preventivní zákrok, nikoliv bezprostředně život zachraňující zákrok, neboť dítě v době očkování je zdravé a není v přímém ohrožení života a zdraví. Navíc ani očkování není 100% účinné a může mít i velmi vážné negativní dopady na zdraví dítěte. Seriózní a dlouhodobé studie o poměru přínosu a rizik očkování nejsou prováděny. Před podstoupením očkování nemůže být u konkrétního dítěte předem jasné, zda mu zákrok více prospěje nebo ho naopak poškodí. Proto podle našeho názoru nelze nijak za odmítnutí očkování a následné onemocnění dítěte rodiče právně sankcionovat. Stejně absurdní by tak byla úvaha o sankcionování těch rodičů, kteří své dítě očkovat nechali a nežádoucími účinky mu způsobili vážné poškození zdraví. Další otázkou je, že i když neočkované dítě danou nemocí onemocní, nelze automaticky říci, že prodělání nemoci je v rozporu se zájmem dítěte. Jedna věc je onemocnět a druhá věc je vznik závažných komplikací v důsledku nemoci. Nelze ani opomenout skutečnost, že ve většině západních zemí je očkování otázkou čistě svobodného rozhodnutí rodičů bez jakýchkoli sankcí.

Právo rodičů rozhodovat o zdravotní péči u svého dítěte a nepředvídatelnost důsledků očkování či neočkování v sobě podle našeho názoru nese důsledek, že ani jednu variantu nelze považovat za nedbalost či zanedbávání péče o dítě.

Ovšem v čistě teoretické rovině je možné uvažovat o těchto právních následcích:

  • odsouzení za trestné činy ublížení na zdraví z nedbalosti, usmrcení z nedbalosti, šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti,
  • omezení rodičovské zodpovědnosti soudem z důvodu zanedbání péče o dítě,
  • vznik nároku na náhradu škody na zdraví.

Vaše Férová nemocnice

27.10.2012

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS