Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Pediacel + 1 dávka Priorixu - školka

Dobrý den. Prosíme o radu, máme děti naockovane vakcínou Pediacel ve schématu 2+1 a jednou dávkou Priorixu. Syn je narozený v dubnu 2012 a dcera v prosinci 2013. S pediatrem jsme byli dohodnutí, že žloutenku typu B naockujeme až ve 12 letech. Pediatr nám ovšem do přihlášky pro školku napsal, že syn neni řádně očkovaný, vypsal tam všechny nemoce, proti kterym očkovaný je a dopsal, že zloutenka typu B bude doockovana v pozdějším věku. Měli jsme za to, že Pediacel je také řádné očkování, tudíž jsme očekávali, že do přihlášky napíše Řádně očkován. Co v takovém případě máme dělat? Vyhláška c. 299/2010, odstavec 9 umožňuje naockovani žloutenky B až ve 12 letech, proč to tedy do školky nestačí? Pediacel jsme si vyžádali sami, nechtěli jsme dávat žloutenku B tak brzy. Moc děkujeme za odpověď a radu.

HanaG

Odpověď:

Dobrý den,

zákon o ochraně veřejného zdraví stanoví, že mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se řádně podrobí pravidelnému očkování (tzn. povinnému), nebo takové, které (jeho zákonný zástupce) předloží doklad o imunitě proti dané nákaze či se danému očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci (tedy zdravotní stav vylučující, aby bylo dítě naočkováno). 

Podrobnosti pak stanoví vyhláška o očkování proti infekčním nemocem č. 573/2006 Sb. (pozměněná Vámi zmíněnou vyhláškou č. 299/2010 Sb.) Co se tedy týče povinného očkování, dle této vyhlášky musí být dítě naočkováno jednak proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (dále jen "MMR"), dále též tzv. hexavakcínou (obsahuje ochranu proti 6 nemocem, které vyspecifikujeme níže). 

Pravidla pro povinné očkování proti MMR obsahuje vyhláška v § 5. Vyhláškou stanovené schéma pak vypadá tak, že se provede základní očkování a přeočkování.

Povinnost naočkování tzv. hexavakcínou rozvádí vyhláška v § 4. Odstavec 1, který je pro povinné očkování klíčový, stanoví, že od započatého 9. týdne od narození dítěte se provede očkování tzv. hexavalentní vakcínou obsahující ochranu proti 6 různým typům onemocnění (proti záškrtu, tetanu, pertusi s acelulární složkou, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, inaktivované očkovací látce proti přenosné dětské obrně a proti virové hepatitidě B). Toto očkování by podle vyhlášky mělo proběhnout ve čtyřech dávkách (tedy schéma 3+1). 

Nicméně stanovisko Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.7.2015 tyto požadavky zmírňuje a pro přijetí do dětského kolektivu v souladu se zákonnými požadavky stanovuje jako dostačující následující: naočkování základní (jednou) dávkou MMR (není třeba přeočkovávat) a hexavakcínou ve schématu 2+1.

Vakcína Pediacel obsahuje ochranu proti následujícím nemocem: záškrtu (diferii), tetanu, černému kašl (pertusi (acelulární), dětské obrně (polyomyelitidě) a hemofilu typu b. 

Vakcinaci proti MMR máte díky naočkování jednou dávkou Priorixu pro účely přijetí do mateřské školy splněnou. Co se týče vakcíny Pedicael, kterou máte naočkované Vaše děti, tato obsahuje ochranu pouze proti pěti výše zmíněným onemocněním. Jak víte, ochrana proti virové hepatitidě B zde chybí. Proto tímto bohužel nemáte splněno povinné očkování, které vyžadují naše právní předpisy. Odst. 9 § 4 výše zmíněné vyhlášky sice stanovuje náhradní pravidla, kdy očkování proti virové hepatitidě B provést, pokud dítě nebylo naočkováno hexavakcínou (tedy chyběla vakcína proti hepatitidě B), ovšem dokud Vaše dítě nebude mít tuto vakcinaci kompletní již před nástupem do mateřské školy(včetně hepatitidy B), pro přijetí do ní bohužel nebude mít povinné očkování kompletní a vystavujete se riziku nepřijetí Vašich dětí do mateřské školy. Lékař proto ve Vašem případě postupoval oprávněně tak, že sousloví "řádně očkován" neuvedl. 

Co se týče následného postupu, jak Vaši současnou situaci řešit, též se nabízí varianta doočkování proti virové hepatitidě typu B dříve než po dosažení věku 12 let u Vašich dětí, jak jste psala ve Vašem dotazu. Po doočkování by již nebyl problém, povinné očkování byste měli splněno a přijetí Vašich dětí do mateřské školy by stav očkování nebránil. Domníváme se ovšem, že u doočkování vakcínou proti žloutence typu B by již nedošlo k jejímu hrazení ze strany státu, nýbrž toto budete muset uhradit Vy (pokud ovšem nepočkáte do dovršení 12. roku dětí, jak stanoví výše zmíněná vyhláška - v tomto případě by měl očkování uhradit stát). 

V souvislosti s povinným očkováním Vašich dětí a Vašeho (prozatímního) nesouhlasu s naočkováním proti virové hepatitidě B bychom Vás rádi upozornili na tzv. výhradu svědomí, kterou vyslovil ve svém rozhodnutí Ústavní soud. V souvislosti s takovou výhradou by mohlo být eventuelně možné odvolat se na výhradu a nebyla by vám pak uložena případná snakce za neočkování, nicméně výhradu svědomí však neuznávají školky pro přijetí dětí. Podrobnosti ohledně výhrady svědomí naleznete zde

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.3.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS