Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Odložení MMR vakcíny

Dobrý den,

prosím jen o radu , pokud chci odkládat MMR vakcínu až do předškolkového věku. Lékař straší, že nás pak nenaočkuje (vlastní úhrada, očkovací střediško)

Mohu se zeptat jak to je?

Děkuji mnohokrát

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se týká povinného očkování a možnosti jeho odkladu do předškolkového věku, kdy předpokladem pro návštěvu mateřské školky, je ve většině případů právě splnění povinných očkování.   

Ze zákona o ochraně veřejného zdraví vyplývá povinnost podrobit se povinným očkováním. Za splnění očkovací povinnosti u dětí mladších 15 let odpovídá jejich zákonný zástupce. Členění a podmínky jednotlivých očkování upravuje prováděcí předpis - tím je vyhláška o očkování proti infekčním nemocem.  

MMR vakcína je upravena v §5 této vyhlášky, jedná se o očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Vyhláška stanovuje pouze, kdy se má dítě touto vakcínou nejdříve naočkovat (první den 15 měsíce po narození dítěte) a do kdy je nutné provést přeočkování (za 6 až 10 měsíců po provedení základního očkování). Do kdy však má nejpozději dojít k samotnému základnímu naočkování už vyhláška neuvádí. Jelikož není stanovena horní věková hranice pro základní očkování MMR, mohou v současnosti rodiče očkování MMR vakcínou odložit a nehrozí jim postih v podobě pokuty za přestupek na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění.  

Všechna povinná očkování, tedy všechna uvedená ve zmiňované vyhlášce, jsou plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Pokud rodiče chtějí dítě naočkovat jinou než stanovenou vakcínou, uhradí pouze cenu vakcíny, aplikaci ale uhradí zdravotní pojišťovna. Povinnost zdravotní pojišťovny hradit léčivé přípravky obsahující očkovací látky vyplývá z Metodiky provádění pravidelného očkování vydávané Svazem zdravotních pojišťoven ČR. Většina pojišťoven navíc hradí i očkování, která jsou provedena mimo zákonem stanovený termín. To se však netýká MMR vakcíny, která žádnou horní věkovou hranici pro naočkování stanovenu nemá.  

Nevidíme tedy důvod, proč by Váš ošetřující lékař neměl očkování provést. Očkování, u kterého není nastavena horní věková hranice pro naočkování, není limitováno dobou jeho provedení ze strany lékaře. V proplacení úkonu pojišťovnou také nevidíme problém.

Naopak lékař má ze zákona o ochraně veřejného zdraví povinnost očkování provést, jinak by se dopustil přestupku na úseku předcházení a šíření infekčních onemocnění

V dotaze neuvádíte, z jakého důvodu nechce lékař očkování provést, zkuste se tedy nejprve dotázat jeho, proč tomu tak je. Pokud se tedy s ošetřujícím lékařem nedohodnete, máte v souladu se zákonem o zdravotních službách právo zvolit si jiného ošetřujícího lékaře.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

   

13.10.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS