Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Očkování tetanu jako podmínka zdravotní způsobilosti k práci

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to v případě povinného očkování u dospělých. Firemní lékařka mi při vstupní zdravotní prohlídce do nového zaměstnání sdělila, že pokud se nenechám znovu naočkovat proti tetanu, bude nucena mi napsat papír o zdravotní nezpůsobilosti. Přitom pracuji v IT a nejsem v rizikové oblasti (pro případné poranění se o rezivé předměty). Pokud je to opravdu zákonná povinnost, dle jakého zákona a paragrafu? Předem děkuji za odpověď!

Odpověď:

Dobrý den,

právní předpisy vztahující se k povinnosti nechat se očkovat v souvislosti s nástupem do zaměstnání jsme podrobně rozebrali v dotazu s názvem Mohu odmítnout očkování, které po mě zaměstnavatel vyžaduje?, případně některé části dotazu Povinné preventivní prohlídky v zaměstnání.

Zaměstnanec je podle § 106 odst. 4 zákoníku práce povinen se podrobit preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy. Zároveň vyhláška o očkování proti infekčním nemocem stanoví, že přeočkování proti tetanu se provede u osob vždy po každých 10 až 15 letech.

Toto ustanovení se týká obecně péče osoby o své vlastní zdraví, avšak neukládá výše uvedenou povinnost zaměstnance v souvislosti s výkonem zaměstnání. Ta existuje pouze u pracovišť, na nichž je zvýšené riziko infekčních onemocnění, např. některá lékařská pracoviště. IT pracoviště se to tedy netýká. Tato stanovená povinnost zaměstnanců se navíc týká očkování jiných nemocí než je tetanus.

Kromě toho je nutné upozornit, že Úmluva o lidských právech a biomedicíně zajišťuje, že jakoukoli lékařskou péči včetně péče preventivní je možné poskytovat jen se souhlasem pacienta. Omezit toto právo na informovaný souhlas je možné, pokud je to nezbytné v demokratické společnosti v zájmu bezpečnosti veřejnosti, ochrany veřejného zdraví nebo ochrany práv a svobod jiných. Výkladem ustanovení Úmluvy lze dospět k závěru, že na očkování proti tetanu se nemůže vztahovat tato výjimka na informovaný souhlas. Neočkovaný totiž v případě nákazy nikoho dalšího neohrožuje. Proto ve světle Úmluvy v tomto případě nemůže být očkování chápáno jako povinné.

Doporučujeme Vám informovat Vaši závodní lékařku o těchto skutečnostech a pokud očkování odmítáte, tak se s ní pokusit dohodnout – např. že se věc vyřeší zápisem do zdravotnické dokumentace. V případě, že Vám přesto vydá posudek o zdravotní nezpůsobilosti z důvodu nepřeočkování, je možné do 15 dnů podat u této lékařky návrh na přezkoumání posudku. Je také možnost lékařku upozornit, že jestliže Vám posudek neoprávněně zamezí ve výkonu zaměstnání, můžete po ní potenciálně vymáhat náhradu škodu ve výši ušlé mzdy.

Obecně povinnost nechat se očkovat stanoví v § 46 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, bližší podmínky stanoví vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

Vaše Férová nemocnice

29.8.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS