Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Očkování a přihláška do mateřské školky

Dobrý den,

  1. chci podat přihlášku pro syna do mateřské školky, v přihlášce je kolonka "dítě je řádně očkováno". Syn ještě nemá MMR, první dávku mu chci dát až před nástupem do MŠ, tedy po potvrzení jeho přijetí. Lékař tvrdí, že musí mít obě dávky. V zákoně je stanoveno, že dítě může být přijato pouze s pravidelným očkováním. Ve výhlášce o očkování však není horní hranice MMR stanovena, tudíž si myslím, že by ani toto očkování mít nemusel. Musí mi tedy lékařka přihlášku potvrdit, když ze zákona vyplývá, že syn je řádně očkován i bez MMR? Jak se mohu bránit, když odmítne? 
  2. Také vím, že je v platnosti nový zákon o zdravotních službách - změnilo se díky němu něco ve věci očkování? Může mě nyní lékařka nahlásit na hygienu nebo sociálku? Očkování se nebráním, jen chci očkování odložit až před nástupem do školky.

Děkuji.

Kac

Odpověď:

Dobrý den,

omlouváme  se za opožděnou odpověď, která je dána vytížeností poradny.

Povinností podrobit se očkování je upravena zákonem o ochraně veřejného zdraví. Zde je stanoveno, že zákonný zástupce odpovídá za splnění očkovací povinnosti, dokud dítě nedosáhne věku 15 let.  Podle zákona o přestupcích se dopustí přestupku ten, kdo nesplní povinnost stanovenou k předcházení, vzniku a šíření onfekčních onemocnění. Rodiče mohou za nesplnění očkovací povinnosti tedy dostat pokutu, očkování však není vynutitelné

Co se týče oznamování neočkování orgánu sociálně-právní ochrany dětí (sociálka) má lékař právo a zároveň povinnost oznamovat případy podezření na zanedbávání péče o dítě. Je ovšem otázkou, zda skutečně ve všech případech odložení nebo odmítnutí očkování jde o tuto situaci. O zanedbávání péče jde typicky v případě sociálně vyloučených rodin, které své děti neočkují, ale zároveň celkově nejeví zájem o jejich zdravotní stav a nedostatečně se o ně starají i v dalších oblastech. Pokud se o zanedbávání nejedná, což je i váš případ, neměl by lékař informaci o odložení očkování hlásit sociálce. Kdyby to udělal, dopustil by se porušení lékařského tajemství. Co v takovém případě dělat, se dozvíte zde.

Co se týče Vašeho dotazu ohledně očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, základní očkování se provádí od 1. dne 15. měsíce po narození dítěte. Přeočkování probíhá za 6 až 10 měsíců po základním očkování, v odůvodněných případech i později s tím, že horní věková hranice pro podání očkovací látky není omezena.

Vyhláška tedy nestanoví lhůty, do kdy musí být očkování provedena, záleží tak zejména na rodičích, konkrétním dítěti a jeho zdravotním stavu. Je zde výslovně stanoveno, že očkování může být provedeno eventuálně později. Nesplnění i jediného očkování je však podle zákona důvodem k tomu, aby dítě nebylo přijato do mateřské školy. Soudy ale naznačily, že je třeba v některých případech umožnit další výjimky v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu.

V případě nepřijetí Vašeho dítěte do školky se tedy můžete obrátit na soud, který může přísný výklad zákona zmírnit. Podle rozhodnutí soudu jsou mateřské školy a krajské úřady povinny zkoumat, zda jsou splněny výjimečné okolnosti ve smyslu nálezu Ústavního soudu (III. ÚS 449/06), které odůvodňují nedodržení zákonné podmínky splnění očkování k přijetí dítěte. Mateřské školy tak mohou přijmout i neočkované nebo částečně očkované dítě, pokud rodiče prohlásí, že dítě nebylo očkováno z důvodu uplatnění ústavně zaručeného práva, jako je například právo na svobodu myšlení a svědomí a náboženského vyznání. Stačí, pokud ředitelé škol budou mít tento důvod výjimky řádně zdokumentovaný a podepsaný rodiči. Pokud by se stalo, že by mateřská škola odmítla neočkované dítě přijmout, je povinna vydat rozhodnutí o nepřijetí dítěte, proti kterému byste se mohli odvolat ke krajskému úřadu. Pokud ani krajský úřad nevyhoví, je možnost podat správní žalobu ke krajskému soudu.

Předtím než se ale budete dovolávat tohoto práva na svobodu myšlení či se soudit, je vhodné se pokusit rozumně domluvit jak s ředitelkou školy, tak i s lékařkou. Lékařka může do potvrzení vepsat, že všechna očkování máte kromě MMR, která bude doočkována po dohodě s rodiči později. Ředitelka zase může přistoupit na Váš návrh, že zbylé očkování doložíte později těsně před nástupem do školky. Tento postup by pomohl situaci vyřešit, aniž by bylo třeba to řešit nějakými mimořádnými postupy a prostředky.

Vaše Férová nemocnice

17.10.2012

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS