Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Léky

Zdravím, mám dotaz. Docházel jsem 7 let ke specialistovi, co mi psal silné opiáty. Později mě stíhali za to, že jsem jedny opiáty prodal a pak mě specialista odmítl dál ošetřovat a tyto léky předepisovat. Vím, že jsem se provinil, ale po 7 letech silných dávek, najednou konec bez léků a ošetření, je dost kruté.

Děkuji za informace, co dál a jak se zachovat. 

Vondrys106

Odpověď:

Dobrý den, 

Vaši situaci bohužel nemůžeme posoudit z lékařského hlediska. Pokud máte tedy pochybnosti o postupu Vašeho lékaře při předepisování opiátů a náhlého ukončení Vašeho ošetření, máte možnost navštívit jiného nezávislého lékaře, který může posoudit, zda došlo ze strany Vašeho lékaře k pochybení a ohrožení vašeho zdraví. K tomu Vám doporučujeme si pořídit kopii Vaší zdravotnické dokumentace dle § 65 odst.1 a) zákona o zdravotnických službách.  

Dle § 48 odst. 2 zákona o zdravotních službách může poskytovatel zdravotních služeb ukončit péči (kam se předepisování léků samozřejmě řadí) pouze v případě, že

a) prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele,

b) pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o registrujícího poskytovatele; 

c) pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb,

d) pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas, nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem,

e) přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jestliže neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta;

Ukončením zdravotní péče však nesmí ohrozit jeho život nebo zdraví. Zároveň má lékař povinnost Vám vydat písemnou zprávu, ve které by byl důvod ukončení zdravotní péče uveden. 

V případě, že Váš lékař předepisováním opiátů a náhlým ukončením Vašeho ošetření skutečně pochybil, máte možnost se proti takovému postupu bránit stížností. Ta je upravena v § 93 a násl. zákona o zdravotních službách. Stížnost se podává přímo poskytovateli zdravotních služeb (lékaři nebo např. řediteli nemocnice). Nesmíte ji podat anonymně, a v zásadě je nutné uvést dostatek informací k jejímu posouzení. Poskytovatel zdravotních služeb má pak 30 dnů na její vyřízení, přičemž tato lhůta může být prodloužena o dalších 30 dnů. V případě, že nebudete s jejím vyřízením souhlasit, máte možnost stížnost podat znovu, a to ke správnímu orgánu. Ten ji pak musí vyřídit 

- do 30 dnů ode dne jejího obdržení (může být prodlouženo o dalších 30 dnů)

- do 90 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislého odborníka (může být prodlouženo o dalších 60 dnů)

- do 120 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislou odbornou komisi (může být prodlouženo o dalších 60 dnů).

Více informací o podávání stížností naleznete zde. 

Zároveň máte také možnost se bránit proti pochybení lékaře a tím vzniklé újmě soudní cestou. Žalobu na náhradu nemajetkové újmy na zdraví je však nutné uplatnit nejpozději do 3 let od okamžiku, kdy jste se o újmě dozvěděl, ve Vašem případě v okamžiku, kdy Vám lékař sdělí všechny konečné následky a kdy je možné skutečnou škodu vyčíslit. Rychlejší a levnější možností je uplatnění náhrady nemajetkové újmy na zdraví po lékaři či nemocnici mimosoudně.

Pokud se však rozhodnete Vaši situaci řešit soudní cestou, doporučujeme Vám zastoupení advokátem, který Vám pomůže se sepsáním žaloby a během celého soudního řízení.

Mimo jiné máte také dle § 11 odst. 1 b) zákona o veřejném zdravotním pojištění právo změnit lékaře. 

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

21.3.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS