Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Výpis ze zdravotnické dokumentace a vstupní prohlídka do zaměstnání

Dobrý den,
manželka ukončila řádně dobrovolnou protialkoholní léčbu v léčebně. Nyní má nastoupit do zaměstnání a potřebovala Výpis ze zdravotnické dokumentace. Byl to formulář, který naše praktická lékařka vůbec neakceptovala a nechala vytisknout kompletní dokumentaci včetně přesných termínů protialkoholní hospitalizace a užívání ANTABUSU. Manželka jí jasně řekla, že s uvedením údajů nesouhlasí, avšak lékařka jí sdělila, že "musí nést důsledky svého chování" a odmítla s ní dále komunikovat a výpis upravit (stačilo třeba uvést jen Psychiatrická nemocnice bez podrobností).

Postupovala lékařka správně? Vždyť ani na neschopence nebyla uvedena hospitalizace a manželce bylo sděleno, že léčba je anonymní?

Děkuji.

Luboš

Odpověď:

Dobrý den,

níže přikládáme odpověď na Váš dotaz ohledně vstupního zdravotního posudku do zaměstnání a jeho obsahu.

Vstupní lékařskou prohlídku provádí dle zákoníku práce tzv. závodní lékař. Ten vydává lékařský posudek, který musí mít dle § 43 odst. 3 zákona o specifických zdravotních službách náležitosti stanovené právním předpisem upravujícím zdravotnickou dokumentaci. Tímto předpisem je vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Příloha č. 1/bod 1 výše uvedené vyhlášky je věnována minimálnímu obsahu výpisu ze zdravotnické dokumentace. Tam jsou pod body a) až e) uvedeny skupiny informací, které výpis musí obsahovat.

Stěžejní otázkou ve Vašem případě bude zřejmě ta, zda je praktický lékař povinen využít předepsaného formuláře a uvést pouze informace, které jsou v tomto formuláři vyžadovány, či zda může poskytnout kopii zdravotnické dokumentace se všemi údaji o pacientovi, a to včetně těch, které jsou pro posudkového lékaře nepodstatné. Právní úprava nic o povinném využívání formulářů neříká.

  • Na internetu je možné dohledat různé formuláře pro potřeby posudkových lékařů, přičemž u některých se jen kroužkují předem požadované informace formou ANO/NE, u jiných je naopak vyžadován přesný popis anamnézy, absolvovaná léčení apod. a svou konkrétností a podrobností se téměř blíží kopii zdravotnické dokumentace.

Nejspíše tak bude záležet na tom, na jakou praxi závodních lékařů je konkrétní praktický lékař zvyklý, tedy zda požadují kopii zdravotnické dokumentace nebo chtějí pouze vyplnit formulář. Dále také bude rozhodovat o jaké pracovní místo se dotyčná osoba uchází, protože u některých je nutné, aby se vědělo o tom, že někdo byl kdysi alkoholik či drogově závislý a má např. sklony v těžkých a náročných situacích být "psychicky méně odolný" a hrozí tak, že by dotyčná osoba mohla v těchto situacích způsobit škodu či újmu na zdraví sobě či svým spolupracovníkům.

Dále, to, že je léčba anonymní neznamená, že ve zdravotnické dokumentaci nesmí být uvedeno, že dotyčná osoba podstoupila protialkoholní léčbu. Naopak ve zdravotnické dokumentaci pacienta toto být uvedeno musí, protože je zákonnou povinností každého lékaře řádně vést o svém pacientovi zdravotnickou dokumentaci (§ 54 odst. 2 zákona o zdravotních službách). Ve výpise ze zdravotnické dokumentace se tato protialkoholní léčba uvádí tehdy, je-li to nutné pro posouzení způsobilosti k výkonu konkrétního zaměstnání (viz již zodopovězený dotaz naší poradny, který naleznete zde).

Rovněž k Vámi uváděné neschopence (slovy zákona "rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti") je nutno dodat, že tam konkrétní zdravotní důvody nepřítomnosti v práci uvedeny nejsou (viz vzor dostupný zde) a ani být uvedeny nemohou. Jde totiž o informace, které zaměstnavatel nemusí znát, stačí když lékař o vzniku dočasné pracovní neschopnosti rozhodne (§ 57 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění) a zaměstnavatel to musí brát v potaz a respektovat jako překážku v práci na straně zaměstnance (§ 191 zákoníku práce).
 

Závěr

S ohledem na výše uvedené, lze pravděpodobně konstatovat, že pokud závodní lékař požadoval vyplnit formulář s konkrétními informacemi o zdravotním stavu pacienta, které jsou důležité pro posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce, tak jej praktický lékař měl využít. Největším problémem odlišného postupu může být to, že pokud praktický lékař poskytne kopii celé zdravotnické dokumentace, tak tím neoprávněně šíří osobní či citlivé údaje o pacientovi tím, že závodnímu lékaři či zaměstnavateli poskytne i jiné informace o zdravotním stavu pacienta než ty, které opravdu potřebuje.

K tomu je ovšem nutno dodat, že nevíme jak předmětný formulář vypadal, jak probíhala komunikace s Vaším praktickým lékařem, o jakou posuzovanou práci se jedná, na jakou praxi je Váš praktický lékař zvyklý, apod.

Zkuste požádat závodního lékaře, který Vaší manželce onen formulář vydal, aby kontaktoval praktického lékaře Vaší manželky a o vyplnění formuláře jej požádal. Sám závodní lékař může praktickému lékaři vysvětlit o jakou práci se pacientka uchází a jaké informace potřebuje, protože pročítat celou zdravotnickou dokumentaci a hledat jím požadované informace by mu zabralo spoustu času. Ostatně proto je potřeba pouze výpis ze zdravotnické dokumentace (a rovněž zákon o něm hovoří v § 42 odst. 1 písm. b) zákona o specifických zdravotních službách) a nikoliv kopie celé zdravotnické dokumentace.

Pokud to uznáte za vhodné a potřebné, tak si na svého praktického lékaře můžete stěžovat (postup naleznete zde). Rovněž můžete podat stížnost k České lékařské komoře (postup naleznete zde).

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice.

12.7.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS