Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nárok na invalidni důchod ve výkonu trestu

Dobrý den, jsem matka odsouzeného, u kterého byla zjištena infekce. Jedná se o Hepetitidu C a pohlavní chorobu. Ma nárok na invalidní důchod a jestli je možné o něj žádat i ve výkonu trestu, ve kterem bude delší dobu. Děkuji.

maruska

Odpověď:

Dobrý den,

Nárok na invalidní důchod upravuje zákon č. 155/1955 Sb., o důchodovém pojištění, který stanovuje dvě podmínky, které musejí být splněny na to, aby Vašemu synovi byl přiznán invalidní důchod, a to: minimální doba pojištění (§ 40) a zároveň musí nastat pokles pracovní schopnosti posuzované osoby minimálně o 35% (§ 39 ods. 1)

Vyhláška č. 359/2009 Sb., obsahuje jako přílohu tabulku, která podrobně stanoví procentuální pokles u různých zdravotních postižení a jejich jednotlivých stádií. Z vašeho popisu není možno zjistit, o kterou konkrétní pohlavní chorobu se jedná a nejde tedy s přesností určit procentuální pokles pracovní schopnosti. Je však pravděpodobné, že dané stadium zdravotního postižení Vašeho syna, by mohlo zakládat nárok na invaliditu.

Tyto procentuální poklesy pracovní schopnosti se nesčítají v případe vícero zdravotních postižení, ale procentuální pokles je určen pouze podle jedno z nich s přihlédnutím k vlivu těch ostatních (§ 2 ods. 3), s možností posunout horní procentuální hranici až o 10 bodů (§ 3 ods. 1).

Rozhodujícím dokumentem je posudek o invaliditě, ve kterém bude na základě lékařských podkladů rozhodnuto o případné invaliditě Vašeho syna a jejím stupni. 

O invalidní důchod je možné žádat i ve výkonu trestu. Zákonná úprava se nachází v § 82 ods. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody (ve vězení) neuplatňují žádosti o důchod (jakýkoliv na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, ale žádost s nimi sepisuje vězeňská služba, která tuto žádost předkládá do 8 dnů ode dne sepsání okresní správě sociálního zabezpečení podle § 7 písm. b).

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 6974. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby. 

Děkujeme za odpověď

Váš dotaz v anonymizované formě, včetně naší odpovědi naleznete zde: http://ferovanemocnice.cz/pravni-poradna/souhlas-a-rozhodovani-pacienta-32/n--6974.html

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

30.10.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS