Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Lékařské omezení a projekt ESF na Úřadě práce

Dobrý den,
jsem zařazen do projektu při Úřadu práce, kterému jsem doložil zdravotní omezení, v němž je od dvou lékařů napsáno "Nevhodná práce v nočních směnách" (glaukom) a "Nevhodny noční směny" (diabetes). V projektu mi bylo sděleno, že slova "nedoporučuji" nebo "nevhodné" nemají právní hodnotu a že by bylo dobré doložit zdrav. omezení přesnějším slovem, např. "zákaz" - prostě tak, aby toto omezení ÚP mohl brát v potaz. Jsem glaukomatik (jedno oko nefunkční) a diabetik - prosím je nutné dokládat omezení se slovem "zákaz" znovu, nebo by mělo ÚP v mém případě postačit slovo "nevhodné" - tedy to, co jsem již doložil?
Děkuji
 

empathia

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz, resp. problém, který uvádíte, zřejmě souvisí s právní úpravou obsaženou zákoně o zaměstnanosti. Níže je nastíněna související právní úprava.

V zákoně o zaměstnanosti, konkrétně v § 21 se uvádí následující:

"Fyzická osoba, které krajská pobočka Úřadu práce (dále jen "ÚP") poskytuje služby dle tohoto zákona (zákon o zaměstnanosti). je povinna krajské pobočce ÚP sdělit údaje o svých zdravotních omezeních v rozsahu potřebném pro vyhledání vhodného zaměstnání, rekvalifikaci a pro stanovení vhodné formy pracovní rehabilitace a dále sdělit, zda je osobou se zdravotním postižením (dle § 67). Uplatňuje-li fyzická osoba pracovní omezení ze zdravotních důvodů, je povinna je doložit lékařským posudkem (...)."
 

Jak plyne z poslední věty citovaného ustanovení zákona, tak pokud uplatňujete u ÚP určitá pracovní omezení ze zdravotních důvodů, je nutné doložit to lékařským posudkem. Lékařským posudkem se přitom rozumí posudek dle zákona o specifických zdravotních službách. Konkrétně § 43 odst. 3 pak říká, jaké náležitosti takový posudek musí mít. Je přitom potřeba, aby z něj bylo zřejmé, zda je posuzovaná osoba pro účel, pro který je posuzovaná:

  1. zdravotně způsobilá,
  2. zdravotně způsobilá s podmínkou,
  3. zdravotně nezpůsobilá (v případě vstupních lékařských prohlídek),
  4. zda pozbyla dluohodobě zdravotní způsobilost,
  5. anebo zda její zdravotní stav splňuje předpoklady/požadavky, ke kterým byla posuzována.

To, zda je nutné, aby posudek obsahoval výslovně slovo "zákaz" a ne pouze "nevhodná práce/nevhodný pro", může být dle našeho názoru problém také formulační. Zákon totiž o výslovném uvedení slova "zákaz" nehovoří.

Zkuste se obrátit na Vašeho lékaře, který Vám posudek vydal a poprosit jej, jestli by mohl posudek naformulovat tak, jak je uvedeno v zákoně dle výše uvedených bodů 1-5, popř. tak, jak Vám bylo sděleno na krajské pobočce ÚP. Případně se můžete zkusit dotázat na ÚP, zda nemají své vlastní formuláře o zdravotní způsobilosti pro potřeby projektů ESF, který by Vám Váš lékař vyplnil tak, aby bylo vše v pořádku.

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice.

4.7.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS