Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Lékař odmítl vydat potvrzení o výstupní prohlídce

Dobrý den, dne 30.6.2018 mi končí dvouměsíční výpovědní doba. Moje závodní lékařka nemá svoji ordinaci, pracuje u rychlé záchranné služby. Její vedlejší činnost je docházení do domova důchodců. Následně je i naší závodní lékařkou. Není vůbec k zastižení, telefony nezvedá, nereaguje na sms ani na email.Nevím co mám dělat a kdo mi tedy potvrzení vydá. Já mám svého praktického lékaře, ale ten s tím nemá co do činění.Prosím můžete mi poradit? Děkuji Vám.

Mia

Odpověď:

Dobrý den,

problematiku zdravotních prohlídek pro potřeby pracovního práva upravuje několik právních předpisů. Zejména jde o § 41 a násl. zákona o specifických zdravotních službách, na který navazuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Důležitý je také § 37 a násl. zákona o ochraně veřejného zdraví.

K vydávání potvrzení o provedení výstupní prohlídky je důležité uvést, že zájem na jeho vydání či obecně zájem na provedení prohlídky, máte jak Vy sama, tak i Váš dosavadní zaměstnavatel. Proto byste při snaze podstoupit výstupní prohlídku měla se svým zaměstnavatelem spolupracovat. Ten Vám dokonce může nařídit, abyste jí ve výpovědní době absolvovala.

S ohledem na výše popsané plyne, že pokud se Vám lékařka vyhýbá či "není k zastižení", můžete požádat Vašeho dosavadního zaměstnavatele, aby lékařku sám kontaktoval a pomohl Vám situaci vyřešit.

Rovněž připomínáme, že zákon o ochraně veřejného zdraví upravuje v § 37 a 39 kategorizaci prací, u kterých existuje či neexistuje nebezpečí vzniku nemoci z povolání. Pokud je dle výše uvedeného zákona a potažmo i nařízení vlády zřejmé, že pracujete v prostředí, ve kterém nehrozí vznik nemoci z povolání, není Vaší povinností výstupní lékařskou prohlídku absolvovat.

  • příklad = sekretářka vykonávající administrativní činnost nespadá do rizikových kategorií a tudíž není potřeba, aby absolvovala výstupní lékařskou prohlídku při skončení pracovního poměru. Naopak horník pracující v hlubinných uhelných dolech do rizikových kategorií spadá a bude mít povinnost výstupní prohlídku absolvovat.

Na závěr dodáváme, že výstupní prohlídka (stejně jako vstupní prohlídka) je součástí pracovnělékařských služeb a Váš dosavadní zaměstnavatel by měl uhradit náklady za její provedení (viz. § 59 odst. 2 zákona o specifických zdravotních službách).

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice.

 

27.6.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS