Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Dokumentace od zubaře a vznik dočasné pracovní neschopnosti

Dobrý den,

obracím se na Vás s dotazem, jak dále postupovat. Ve středu jsem byla u svého zubaře s akutní bolestí zubu. Zubař mi zub vyvrtal, vyčistil kanálky a znovu zadělal. Do druhého dne se mi k neustávajícím bolestem přidal otok dásní a celé tváře. Šla jsem k zubaři znovu, kdy mi zubař 2 zuby vytrhl. Dostala jsem antibiotika Amoksiklav, protože se mi rozjel i zánět. Zároveň mi dáseň i sešil.

V pondělí jsem kvůli neustupujícímu otoku a stálé bolesti navštívila zubaře znovu. Vyndal stehy a řekl, že se rána hojí dobře. Protože dělám telefonistku a otok mi znemožňuje mluvit, požádala jsem o pracovní neschopnost. Bylo mi řečeno, že to oni po extrakci nevystavují a byla jsem odeslána k obvodnímu lékaři.

Obvodní lékař k tomu, aby mi mohl PN vystavit, potřebuje od mého zubaře lékařskou zprávu. Dnes jsem šla k zubaři, že žádám o výpis z dokumentace posledních 3 ošetření. Aniž bych řekla, z jakého důvodu výpis žádám, bylo mi řečeno, že výpis dostanu pouze a jedině na základě žádanky od lékaře. Kontaktovala jsem tedy obvodního lékaře, že potřebuji na výpis žádanku, nicméně tu mi můj lékař vystavit nechce, protože jsem k němu byla přeci odeslána od zubaře.

Jak mám prosím dále postupovat? Běhám od jednoho k druhému a předávám akorát vzkazy, co si po mně mezi sebou posílají.

 

Děkuji

BellinkaB

Odpověď:

Dobrý den,

dotaz, který jste do naší poradny vložila lze rozdělit do 2 právních rovin. První z nich se týká zdravotnické dokumentace pacienta. Druhou rovinou je dočasná pracovní neschopnost zaměstnance a rozhodování o jejím vzniku. Níže Vám nastíníme jaká je současná právní úprava těchto dvou významných oblastí a jak popřípadě můžete postupovat. 


1. Zdravotnická dokumentace a nahlížení do ní 

Zdravotnická dokumentace je soubor informací, které se vážou ke zdravotnímu stavu pacienta. Ten má dle § 65 odst. 1 písm. a) zákona o zdravotních službách právo do ní nahlížet, pořizovat si z ní kopie a výpisy. Lékař je tak povinen Vám umožnit do Vaši vlastní zdravotnické dokumentace nahlížet, a to kdykoliv o to požádáte. Rovněž Vám nesmí bránit v pořizování kopií či dělání si výpisů. Jestliže Vám kopie pořídil přímo lékař, může Vám naúčtovat náklady související s pořízením kopií.

Pokud Vám Váš lékař umožní nahlédnout do Vaší zdravotnické dokumentace, nebojte se a klidně si fotoaparátem či mobilním telefonem pořiďte fotokopie. V případě nevyhovění Vaší žádosti o nahlédnutí či pořízení výpisu si můžete na daného lékaře stěžovat. Tímto jednáním Vám totiž upírá Vaše zákonem stanovené právo a navíc jej podmiňuje požadavkem tj. žádankou, o které zákon jako podmínce nehovoří.

  • Poznámka: Tato situace spíše naznačuje, že zubař nechce poskytnout výpis ze zdravotnické dokumentace z konkrétního důvodu. Jím může být obava, že s tímto výpisem oslovíte jiného zubaře, aby posoudil, zda Váš zubař náhodou při zákroku nepochybil. Žádanku pak vyžaduje proto, aby výpis ze zdravotnické dokumentace mohl následně zaslat přímo praktickému lékaři, který si jej vyžádal. Tím se ochrání proti tomu, že výpis předloží Vám a Vy následně jinému lékaři. Tento problém se možná vyřeší tím, že zubaři rovnou sdělíte, že výpis ze zdravotnické dokumentace máte pro svého obvodního lékaře kvůli rozhodnutí o vzniku DPN.

Postup podávání stížnosti na lékaře naleznete zde. Rovněž si na lékaře můžete stěžovat u České lékařské komory, která dohlíží na řádný výkon lékařského povolání, postup je zveřejněn zde.


2. Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Dočasná pracovní neschopnost ("DPN") je překážkou v práci na straně zaměstnance, kterou je zaměstnavatel dle § 191 zákoníku práce povinen omluvit. Ovšem aby taková DPN vznikla, musí o ní rozhodnout ošetřující lékař (§ 57 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění). Důležité je, že ošetřujícím lékařem se dle § 54 téhož zákona rozumí poskytovatel zdravotních služeb, který poskytuje ambulantní, lůžkovou či léčebně rehabilitační péči. Zákon o zdravotních službách následně uvádí, že ambulantní péčí v oboru zdravotní péče dle § 4 odst. 4 písm. a) se rozumí mj. "zubní lékařství".

Z výše uvedeného tedy plyne, že o DPN může rozhodnout i zubař. Podmínkou je, aby s ohledem na Váš aktuální zdravotní stav dospěl k názoru, že nemůžete vykonávat svou práci. V případě, že Vám zubní lékař rozhodnutí o vzniku DPN nevydá, můžete požádat svého praktického lékaře, aby o ní rozhodl on sám. S ohledem na Vaše zaměstnání, které se jak uvádíte vyznačuje celodenní komunikací s klienty, můžete důvodnost DPN zdůvodnit tím, že přes otok úst a bolesti nejste schopna telefonáty vyřizovat. Jedná se pouze o teoretickou radu, konečné slovo při posuzování Vašeho zdravotního stavu má vždy lékař, který jej objektivně posoudí. 

Na konec lze dodat, že pokud nebudete souhlasit s tím, že Vám lékař nevystaví rozhodnutí o DPN, můžete mu podat do 3 pracovních dnů návrh na přezkoumání zdravotního posudku na jehož základě rozhodl tak, jak rozhodl. Tuto možnost upravuje § 57 odst. 4 zákona o nemocenském pojištění a navazující § 49 odst. 1 písm. b) zákona o specifických zdravotních službách. Návrh na přezkoumání pak upravuje § 46 odst. 1 téhož zákona. Pokud tomuto návrhu lékař nevyhoví, je povinen jej postoupit příslušnému správnímu orgánu, který o Vašem návrhu rozhodne sám.

 

Rada na závěr. Pokud Vám zubní lékař umožní i přes prvotní neochotu nahlédnout do Vaší zdravotnické dokumentace, pořiďte si kopie dokumentů, které jsou v ní obsaženy. S těmito fotokopiemi můžete následně oslovit jiného zubaře s žádostí, zda by posoudil, jestli Váš zubař náhodou nepostupoval špatně nebo zda by i on postupoval stejně. Toto pro Vás může být cenným důkazem pro následné řešení sporů se zubařem.

 

Přejeme Vám brzké uzdravení.

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

18.6.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS