Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Žloutenka a hospitalizace dítěte

Mám dotaz. V našem kraji se vyskytla žloutenka typu A a někteří rodiče dostali vyzvání z hygieny, aby nechali provést odběry krve svým dětem, které se mohly s infekcí setkat. Pokud by ale bylo zjištěno, že dítě je infekční, lékařka rodičům oznámila, že děti budou převezeny do nemocnice a že rodiče s dětmi být nemohou! Žloutenka se pokud vím, nijak aktivně neléčí. Dotaz v tomto jiný od podobných je, zda by nestačilo čestné prohlášení, že zůstanou v karanténě všichni doma? Na koho se v tomto případě obrátit? Jaké mají rodiče práva, pokud je jejich dítě infekční? Jaké jsou zákony? Budu moc ráda za informace. Děkuji.

Vanda

Odpověď:

Dobrý den,

na podobný dotaz jsme nedávno podrobně odpovídali, doporučujeme Vám si jej pročíst, najdete tam odpovědi na Vaše otázky. Dotaz naleznete zde.

Když to shrneme:

  1. K hospitalizaci:

Žloutenka typu A je akutním virovým zánětem jater. Jedná se tedy o nemoc, při které je možno nařídit izolaci i bez souhlasu pacienta nebo jeho zákonného zástupce v případě dítěte. (Nemoc je uvedena ve vyhlášce č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.) Izolace se nařizuje vždy na infekčním oddělení, tedy odděleně od ostatních pacientů.

Izolaci v ohnisku nákazy může nařídit orgán ochrany veřejného zdraví (krajský hygienická stanice). Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat, ale odvolání nemá odkladný účinek, tudíž je třeba se mu podrobit, dokud nebude zrušeno.

Izolaci dále může nařídit i poskytovatel zdravotních služeb (tj. nemocnice, lékař). Jedná se o jeho uvážení, zda izolaci nařídí nebo ne, vzhledem ke stavu pacienta a dalším okolnostem (například hrozícímu rozšíření nákazy). O tom, jaké opatření (jestli by stačilo čestné prohlášení) stačí nebo nestačí rozhodne tedy lékař. (V naší poradně jsou pouze právníci a ne lékaři, tudíž toto nejsme schopni posoudit.) Proti tomuto opatření můžete podat do tří dnů od jeho předání návrh na přezkoumání poskytovateli zdravotních služeb, který ho vydal. Návrh ale taktéž nemá odkladný účinek. Poskytovatel tomuto návrhu buď vyhoví a opatření zruší, nebo ho postoupí do 3 dnů i se spisem příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

V každém případě (i kdyby izolace nařízena nebyla) však osoba bude mát povinnost podrobit se léčení a v případě dítěte mladšího 15 let za její splnění odpovídá zákonný zástupce (rodič).

 

 

  1. Práva rodičů

Primárně má rodič právo na pobyt s dítětem a dítě na pobyt s rodičem. Vše za podmínek stanovených vnitřním řádem nemocnice. Bude záležet na konkrétní nemocnici, jak si tyto případy upraví. Doporučujeme Vám se v nemocnici dotázat na jejich vnitřní řád a z něj to vyčíst.

Rodič v případě nezletilého dítěte uděluje souhlas s poskytováním zdravotních služeb.

Práva rodičů naleznete i v našem článku Práva rodičů k dítěti a Souhlas s péčí u dítěte.

 

  1. Další opatření

Kromě izolace, může (§ 67 zákona o ochraně veřejného zdraví) orgán ochrany veřejného zdraví nebo poskytovatel zdravotních služeb nařídit karanténní opatření (§ 2 odst. 7 zákona o ochraně veřejného zdraví), kterými jsou:

  • Karanténa: oddělení zdravé osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním (tzv. osoba podezřelá z nákazy) od ostatních osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby
  • Lékařský dohled osoby podezřelé z nákazy: povinnost docházet ve stanovených termínech k lékaři, sledovat po stanovenou dobu svůj stav
  • Zvýšený zdravotnický dozor: lékařský dohled nad osobou podezřelou z nákazy, které je uložen zákaz činnosti nebo úprava pracovních podmínek k omezení možnosti šíření infekčního onemocnění

Osoba s infekčním onemocněním nebo podezřelá z nákazy je povinna se podrobit i potřebnému laboratornímu vyšetření (§64 písm. a).

  1. Předpisy, které upravují Vaši situaci:

S pozdravem 

Vaše Férová nemocnice

26.4.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS