Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

zákrok bez souhlasu rodiče

Dobrý den,

pediatr bez konzultace a upozornění přetáhl synovi předkožku v rámci kontroly a preventivních prohlídek. Nic nekonzultoval, prostě konal. Syn pak krvácel a měl otok, více tam chodit nechce, vždy pláče. Vůbec se mi nelíbí, že s námi nekonzultoval zákrok a jeho rizika, což je porušení jeho povinnosti.
Podávali jsme stížnost a z hlediska preventivní kontroly se prý zachoval dobře. Neznám nové studie na toto téma přetahovat/nepřetahovat, takže nemůžu posoudit, nicméně úřad se vůbec nezabýval tím, že lékař porušil právo mne informovat, optat se, zda to tak vůbec chceme. Já tohle chci nějak postihnout, ale opravdu nevím už jak. Jednou je tu zákon a právo a nikdy nemůže ani v rámci preventivních prohlídek si dělat něco bez souhlasu a podání informací rodiči.
Díky za radu, co dál.

Jonas

Odpověď:

Dobrý den,

Lékař skutečně pochybil, pokud provedl zákrok bez informování rodičů a nepočkal na udělení souhlasu. Lékaři mohou zákrok vykonat bez souhlasu rodiče pouze ze zákonných podmínek. Jsou to případy, kdy není možné získat souhlas a zákrok je nutné učinit bezodkladně k ochraně jeho zdravý a života. Což běžná preventivní prohlídka obecně nesplňuje. Dále nemusí lékař čekat na souhlas rodiče v případě, že uzná nezletilého dostatečně rozumově vyspělým, aby mohl udělit validní souhlas sám. Což z vámi popsaného tuším nebude váš případ. Na téma souhlas s péčí nezletilého Férová nemocnice zpracovala přehledný článek dostupný zde.

Co se týče postihu neinformování pacienta, potažmo jeho zákonného zástupce, je postup upraven v zákoně č. 372/2011 Sb. konkrétně § 93 a následující (dostupné zde).

Prvotní stížnost směřujete poskytovateli zdravotních služeb. V případě, že nesouhlasíte se způsobem s jakým věc vyřídil, můžete podat stížnost správnímu orgánu, který poskytl zdravotnímu zařízení povolení k provozování činnosti. Tj. místně příslušný Krajský úřad.

Krajský úřad věc projedná do 30ti dní. Pokud shledá, že došlo činností zdravotního zařízení k porušení práv pacienta nebo zdravotní zařízení neplnilo své povinnosti, uloží nápravná opatření, potažmo předá věc příslušnému orgánu. Pokud nebudete souhlasit ani s postupem Krajského úřadu, je ještě možné podat správní žalobu na Krajský úřad. Krajský úřad nevěnuje vždy stížnostem dostatečnou pozornost, proto doporučuji v případě, že se situace dostane až k němu, postupovat vůči němu aktivně.

Mimo to lze použít i cestu soukromoprávní místo správní. Tedy podat civilní žalobu na náhradu újmy na zdraví. Pokud zvolíte tuto cestu doporučuji obrátit se na advokáta.

S pozdravem 

Vaše férová nemocnice

21.6.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS