Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

vnitřní řád versus práva dítěte

Dobrý den, mám takový dotaz.

Dítě má právo při hospitalizaci na nepřetržitou přítomnost rodiče.

Pak je tam taková věta, že to musí být v souladu s Vnitřním řádem nemocnice a pokud jako rodič nenaruším chod služeb.

Neplatí náhodou, že pokud Vnitřní řád příliš zasahuje do práva dítěte, není nutno se jím řídit?
Jako to mi nemocnice může říci, že nebudu s dítětem na JIPce, že to mají ve vnitřním řádu? Přeci takováto ustanovení jsou v hierarchii zákonů jasně dané. Nemocnice ani Vnitřním řádem nemůže diktovat rodiči, zda tam může zůstat? (možná tam nebudou podmínky- postel), nicméně vyhazovat mne z JIPky nemůžou i kdyby to měli ve Vnitřním řádu a dokazovat, že jsem omezila nějaký chod služeb, by měli primárně oni, ne já.

Dle mne rodič, který není hystericky, zfetovaný nebo akutně infekčně nemocný může tedy být i u operace dítěte a Vnitřní řád je tomu právu podřízený. Jediné, co by tomu mohlo bránit je, že bych se tam opravdu už nikam nevešla fyzicky.

Nevím, jak je možné, že mne z JIPky vyhazovali, brali mi židle, jen, aby mne vypudili.

Markéta

Odpověď:

Dobrý den,

Poskytovatel jednodenní nebo lůžkové péče je podle § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, povinen umožnit pobyt zákonného zástupce s dítětem. Poskytovatel však může však odmítnout tuto povinnost splnit, pokud nemá nemocnice kapacitu na ubytování zákonného zástupce. Nemocnice tedy nemůže odporovat vašemu nároku být nepřetržitě přítomna hospitalizaci, leda by k vašemu pobytu nebyla kapacita nebo riziko.

Pokud jde o riziko, které rodič přináší svým pobytem v nemocnici s dítětem, musí být prokázáno nemocnicí, že jeho účast je ohrožující pro něj, pacienta nebo ostatní pacienty. Pobyt rodiče může být odmítnut, například pokud hrozí rizikové šíření infekčních nemocí. Nemocnice tedy musí sama prokázat, že pobyt je hrozbou. Jinak zde není důvod váš pobyt s dítěte omezit. 

Právo rodiče být při svém dítěti je i dáno Listinou základních práv a svobod v čl 32. Je zde omezení: „Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.“

Mezi výjimky pro důvodné odloučení patří, pokud je člověk podnapilý či pod vlivem drog, má soudní zákaz, je nepatřičně agresivní, je viditelně infekčně nemocný, malátný

Co se týká střetu mezi zákonnou úpravou a vnitřním řádem, má samozřejmě přednost zákonná úprava, kterou se musí nemocnice řídit. Proto je váš postoj správný. Vnitřní řád nemůže odporovat právní úpravě, pokud k tomu v některých ustanoveních dojde, jsou tato ustanovení vnitřního řádu neplatná. Můžete tím tedy argumentovat ve svůj prospěch. Doporučujeme se tedy obrátit na poskytovatele zdravotních služeb ve stížnosti, která bude obsahuvat tuto argumentaci a bude požadovat rozumné zdůvodnění. Jak postupovat při řešení sporů naleznete zde.

Pokud jde o přítomnost rodiče při lékařském zákroku, má pacient právo na účast osoby blízké při zákroku. Dle zákona o zdravotních službách má pacient při poskytování zdravotních služeb právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb a bude to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem. (viz zde).

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

10.5.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS