Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Slovenská občanka, porod v ČR bez pojištění

Dobrý den,

mám kamarádku ze Slovenska, nyní žije v ČR, má zde odpracovaných 5 měsíců a otěhotněla. Bohužel pro ni ji zaměstnavatel z předchozí práce odhlásit a v tu chvíli byla bez pojištění, teď zde žádné nemá a jediná možnost je rodit na Slovensku, což se stává nemožným. Je nějaká možnost, že by mohla porodit zde v ČR a i když má odpracováno co má, neplatit za porod a mít nárok na příspěvek? Pokud ano, bylo by možné nám poradit jaké kroky podniknout, aby vše dobře dopadlo?

Děkuji

Julka

Odpověď:

Dobrý den,

Na právo sociálního zabezpečení nejsme bohužel přímo zaměřeni, přesto se Vám pokusíme odpovědět.

Z dotazu plyne následující: Budoucí rodička je současně nezaměstnaná (případně nemá typickou pracovní smlouvu), nemá pojištění v ČR a trvalý pobyt má na Slovensku.

Proto, aby rodička nemusela platit za porod, je důležité mít v době předporodní a porodní péče zdravotní pojištění v ČR. Není tedy důležité, jak dlouho před porodem byla pojištěná, ale zásadní je mít pojištění v době, kdy začne rodit. Zdravotní pojištění vzniká dle §3 zákona o veřejném zdravotním pojištění automaticky buď zaměstnanci nebo osobě s trvalým pobytem. Naopak zaniká dnem, kdy osoba bez trvalého pobytu přestala být zaměstnancem.

Pojištění si může těhotná v této situaci obstarat sama, tím, že se přihlásí k některé z českých pojišťoven ke komerčnímu pojištění. Doporučujeme kontaktovat  vybrané pojišťovny a konzultovat s nimi Vaši situaci.

Důležité je také, jak má Slovenská občanka vyřešené pojištění na Slovensku. Pokud zde pouze nepracuje, ale stále zde má trvalý pobyt, je plátcem pojištění zde, pokud nemá pojištění pozastavené. (Při nepozastaveném pojištění se může stát, že se jí zde na pojištění tvoří dluh.) Vzniklou situaci můžete konzultovat tedy také s pojišťovnou na Slovensku. Některé úkony provedené na území jiného členského státu EU Vám může pojišťovna proplatit. Obecně platí, že neplánované zákroky se proplácí, stačí mít evropská průkaz zdravotního pojištění. (více viz zde). Doporučujeme tedy kontaktovat slovenskou pojišťovnu a zjistit, jaké jsou možnosti proplácení.

Co se týká právo na příspěvek v době mateřské, podle zákona o nemocenském pojištění §32 odst. 2 má každý pojištěnec, který se na pojištění účastnil alespoň 270 kalendářních dní v poledních 2 letech (5 měsíců tedy bohužel pravděpodobně nestačí). Pokud by ovšem pojištění matka hradila dostatečně dlouho před porodem, mohla by tuto podmínku splnit.

Pokud by se rodička rozhodla podstoupit porod bez pojištění, bude muset uhradit všechny náklady s ním spojené. Tato částka může být značně variabilní, jelikož se počítá jako součet bodů všech úkonů, které byly poskytnuty v rámci předporodní a porodní péče. Bodové hodnoty zákroků jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví a jejich hodnoty jsou uvedeny ve vyhlášce č. 348/2016.

Další variantou je, že má těhotná trvalý pobyt na území ČR, v takové případě je plátcem zdravotního pojištění podle §5 písm. c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a je povinna hradit si vlastní pojištění, které následně pokryje porod. Pokud pojištění trvá více jak 270 kalendářních dní, vzniká matce také nárok na příspěvek v době mateřské dovolené.

Druhou věcí, kterou by se měla matka zabývat je pojištění dítěte. Pokud by matka nebyla nikde pojištěná (neměla trvalý pobyt v ČR, nebyla v době porodu zaměstnaná, ani nebyla pojištěná na Slovensku) dítěti dle §11a/4 z. o veřejném zdravotním pojištění vznikne pojištění u pojišťovny otce. V případě, že by ani otec nebyl prakticky pojištěn u žádné pojišťovny, je nutné tuto situaci řešit, jelikož by dítěti nevzniklo pojištění nikde.

Podobné dotazy jsme řešili například zde nebo zde.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

10.5.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS