Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

separace rodičky a dítěte, nízká porodní váha

Dobrý den,

očekávám porod dítěte, jehož předpokládaná váha se pohybuje pod 2,5 kg. Pokud se tak stane, chci být připravena.

Postupy v nemocnici jsou totiž takové, že takto malé dítě je 2 hodiny po porodu v inkubátoru na pozorování, i když je v dobré kondici a není tím pádem nijak akutně ohroženo. Jak mám postupovat, když mi nebudou chtít dítě po porodu vydat a budou ho separovaně držet v inkubátoru?

To platí i pro otce dítěte. Jak má argumentovat, aby mu dali dítě na tělo proti jejich zvyklosti? Taková situace se musí řešit okamžitě. Jelikož jsem zákonným zástupcem dítětě, nikdo nemá právo mi jej brát, pokud není akutně ohroženo. Dle § 882 OZ "Zadržuje-li jiná osoba dítě protiprávně, mají rodiče právo žádat, aby jim dítě předala (2) osoba, která dítě protiprávně zadržuje má povinnost dítě předat tomu, kdo má dítě po právu v péči. Vyjma stavu, kdy je nutná neodkladná péče.

Oni ale budou argumentovat tím, že je to jejich povinnost, zvyklost, že to mají ve vnitřním řádu a že jim to nakazuje zákon o zdravotních službách. Jak máme v takovém případě reagovat?

Děkuji.

Irča

Odpověď:

Dobrý den,

co se týče Vašeho práva na kontakt s dítětem, je toto právo garantováno jak Listinou základních práv a svobod, tak Mezinárodní úmluvou o lidských právech a biomedicíně, kterou je Česká republika vázána.

Toto právo může omezit pouze soud a to pouze ku prospěchu dítěte. Specifické je postavení lékaře, který na jednu  stranu nesmí porušovat práva rodiče na kontakt s dítětem, ale také musí dítěti i rodiči poskytnout péči neohrožující život a zdraví.

Podle § 38 zákona o zdravotních službách může bez poskytnutí souhlasu zákonného zástupce, lékař provést nezbytné zákroky pro ochranu života a zamezení vážného poškození zdraví.

Proto je třeba každý takový konflikt práv řešit individuálně. Pokud je dítě i matka v pořádku a kontakt dítěte s matkou ani jednoho neohrožuje, pak nemá lékař právo dítě rodičům odebrat. Interní předpisy nemocnice nemohou být v rozporu se zákony, tím méně s Ústavou či Listinou.

Doporučuji Vám předem se pokusit domluvit s lékaři a zařadit Váš požadavek na poporodní kontakt s dítětem do porodního plánu. Tak bude personálu porodnice předem jasné jaké jsou vaše přání požadavky ohledně porodu.

Můžete také lékařům předem navrhnout, že podepíšete negativní revers. V něm uvedete, že souhlasíte s umístěním dítěte do inkubátoru pouze v případě, že bude po porodu v ohrožení života.

Pokud Vám lékaři nabudou chtít vyjít vstříc, můžete samozřejmě změnit zdravotnické zařízení.

Pokud jste již v situaci, kdy nemůžete změnit lékaře a po porodu budete Vy i Vaše dítě v pořádku, můžete ignorovat argumenty lékařů o vnitřním řádu a zavedených postupech. Je nepravděpodobné, že by Vám dítě odvedli násilím. Dopustili by se tím porušení Vašich základních práv důsledkem čehož byste je mohla zažalovat. A podle mého názoru úspěšně.

Doporučujeme si sebou vzít k porodu osobu blízkou. Tato osoba vás bude podporovat a pomůže vám prosadit Vaše zájmy.

S pozdravem, 

Vaše Férová nemocnice

26.7.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS