Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Porod a vše kolem

Dobrý den,

brzy mě čeká porod a ráda bych předešla tomu, že nebude probíhat dle mých představ, proto se na Vás obracím s několika níže uvedenými dotazy.

1) Jakou právní formou má mít porodní plán, aby se jim porodnice řídila?
2) Máte k dispozici vzor porodního plánu, kde by byly uvedeny všechny otázky, o kterých si pacientka může rozhodnout? Například volba polohy, nástřihu,... Pokud ano, bylo by možné mi jej prosím poslat? Pokud ne, mohli byste mi prosím poradit, jaké úkony je do něj vhodné zahrnout?
3) V případě, že porodní cesty nebudou ani po 40-té, týdnu nachystány k porodu a dítě nebude otočené, mám možnost si zvolit, zdali chci provést hamiltonův hmat?
4) Pokud ani hamiltonově hmatu nebude tělo stále připraveno k porodu, mám možnost si zvolit císařský řez, abych předešla komplikovanému porodu s oxytocinem a tlačením do břicha, aby se dítě přetočilo?
5) Jakým způsobem mám porodnici oznámit, že bych ráda rodila pouze ambulantně?
6) Pokud si zvolím ambulantní porod, je novorozenecká žloutenka důvodem, proč by si nás tam měli nechat déle? Předpokládám, že budu mít lékařku, která bude chodit dítě domů kontrolovat.
7) Jak postupovat pokud se po ambulantním porodu rozhodnu, že chci v porodnici pro jistotu zůstat?

Předem děkuji za odpovědi a rady. Přeji Vám pěkný den.
 

Berta7

Odpověď:

Dobrý den, 

čísla Vašich otázek odpovídají číslování odpovědí:

1. Porodní plán nemá žádnou předepsanou právní formu - může si ho tedy napsat žena sama nebo některé porodnice poskytují své vlastní porodní plány. Je ovšem vždy vhodné tento plán zkonzultovat se zdravotními pracovníky, neboť ne každá porodnice je zvyklá s těmito plány pracovat. Při této konzultaci si také můžete například ověřit technické zázemí Vámi vybrané porodnice, a podle toho upravit svá přání.

2. Vzor porodního plánu můžete nalézt online na našich stránkách zde. (plánujeme jeho přepracování)

3. Tato otázka souvisí s výše uvedeným porodním plánem - pokud by byl tento postup zanesen ve Vašem porodním plánu a při konzultaci nevznesl zdravotnický personál námitky, můžete tento postup vyžadovat. Je ovšem nutné upozornit Vás na okolnost, že porodní plán je pouze vyjádřením Vašich přání a v situaci, kdy by to nebylo vhodné, se jím zdravotnický personál nemusí řídit.

Porodní plán je možné pořídit i ve formě "dříve vysloveného přání". Tento institut naleznete v zákoně o zdravotnických službách § 36 (online například zde) - zdravotníci podle něj nemusí postupovat pouze v případech stanovených v odstavci 5.

4. Jak je uvedeno v odpovědi č.3, můžete tento požadavek zanést do porodního plánu, ale rozhodnutí, zda se v konkrétní situaci přistoupí k císařskému řezu/ ham..., nebo nikoliv, je vždy na zdravotnících, kteří by o takovém postupu měli rozhodnout vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte, i Vás.

5. Ambulantní porod je jednou z alternativ, které můžete zvolit v případě, kdy průběh porodu, i následný zdravotní stav matky a dítěte, je bez komplikací.

Jednou z možností je domluva se zdravotním personálem již před porodem (například zanesení tohoto požadavku do porodního plánu) nebo žádat o propuštění i s novorozencem až po porodu - tzn. na revers.

6. Dřívější propuštění z nemocnice je podmíněno takovým zdravotním stavem dítěte i matky, kdy není nutné provést vyšetření nebo léčebný výkon, který vede k záchraně života nebo zdraví dítěte a matky.

Bez souhlasu pacienta nebo jeho rodiče/ zákonného zástupce je možné provést lékařské úkony pouze v případech stanovených zákonem - viz. § 38 odstavec 4 (ve Vašem případě zejména písmeno b)) zákona o zdravotních službách - odkaz výše.

Bohužel Vám nemůžeme odpovědět na otázku, zda je novorozenecká žloutenka právě takovou překážkou, neboť jsme pouze právní poradnou a toto je čistě medicínská problematika. Zde je odkaz na odborný článek, který se tímto onemocněním blíže zabývá a dle našeho názoru z něj vyplývá, že novorozenecká žloutenka nepředstavuje bezprostřední ale "pouze" potencionální ohrožení zdraví a života dítěte a není tak důvodem pro nedobrovolnou hospitalizaci a dítě tak můá být z nemocnice propuštěno po podepsání negativního reversu rodičem.

Dále je vhodné mít následnou domácí či ambulantní péči již dopředu zajištěnou.

Podrobnější informace k této problematice naleznete například v tomto článku.

7. Je pravidlem, že matky i novorozenci zůstávají v porodnici 5 dní, a pokud byste nechtěla využít domluvy o následném dřívějším propuštění nebo reversu, neměli by Vám v porodnici bránit v setrvání po dobu těchto 5 dnů.

Zdravotní zařízení obecně nemůže ukončit péči o pacienta, pokud to vyžaduje jeho zdravotní stav - je zde povinnost poskytnout mu neodkladnou péči, zejména jde-li o porod (viz. § 48 odstavec 3 zákona o zdravotních službách - odkaz výše). V případě, že Vás nemocnice bude chtít propustit, ačkoliv s tím nesouhlasíte trvejte na tom, aby Vám byl písemně potvrzen důvod propuštění, tedy že již péči nepotřebujete.

S pozdravem, 

Vaše Férová nemocnice

 

20.4.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS