Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Omezování práva rodičky kvůli registraci k porodu

Dobrý den,

je legitimní, když si některé porodnice podmiňují registraci určitými pravidly? Mám na mysli následující příklady.

Rodička nebude registrována, pokud nesouhlasí s hospitalizací od 41. +3, nebo pokud nechce akceptovat, že ambulantní porod není možný dříve než za 12 hodin, nebo pokud neakceptuje, že ambulantní porod nebude možný, pokud nebude mít žena papír od pediatra k převzetí dítěte do péče.

Žena má také právo na sebeurčení a právo si zvolit poskytovatele služeb dle svých preferencí a není možné, aby poskytovatel takto zasahoval do jejího práva. 

Jedná se o vydírání a překračování zákona? Jako v případě, kdy gynekolog nechce přijmout či vyhazuje z péče ženy, které nechtějí podstoupit určité vyšetření, či odmínutí přijetí ženy, která patří do spádové oblasti porodnice. To přeci dle zákona lékař dělat nemůže.

Jak se tomu bránit? Je lepší podat stížnost ke Krajskému úřadu, nebo si vzít právníka? Já nevím.

Děkuji.

Erika

Odpověď:

Dobrý den,

registrace k porodu sama o sobě nemá v zákoně oporu a není povinností rodičky. To platí i o jejím podmiňování. Pouze zákon přesně stanovuje, z jakých důvodů může lékař odmítnout pacienta. Tyto důvody jsou vyjmenovány v  § 48/1 zákona o zdravotních službách. Pacient má právo na svobodnou volbu zdravotnického zařízení a důvodem pro odepření péče v něm vybraném zařízení může být jen: a) překročení únosné pracovní zatíženosti nemocnice tak, že by nebyli schopni zajistit péči o tuto rodičku nebo o ostatní ženy, které mají v péči; b) vzdálenost místa pobytu pacienta; c) pacient není pojištěncem pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenou smlouvu.

Zároveň ovšem §48/3 zákona o zdravotních službách stanovuje, že poskytovatel nesmí odmítnout přijetí pacienta do péče z důvodů uvedených výše, jde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči, jde-li o porod nebo jde o jiné zdravotní služby určené tímto zákonem.

Registrace zavedly nemocnice především z kapacitních důvodů, nicméně ani tak Vám registrování v konkrétní porodnici nedává jistotu, že Vás zde nakonec přijmou. Pokud bude porodnice z jakéhokoliv důvodu v době Vašeho porodu kapacitně vytížena, mohou Vás odmítnout i přes registraci. Naopak, i když v porodnici registrovaná nejste, nemohou odmítnout rodičku dle výše uvedeného §48/3.

Osobně bych doporučovala registraci podmíněnou Vámi uvedenými požadavky nepodepisovat. Jedná se o neplatný dokument a porodnice Vás, jak již bylo uvedeno výše, v případě porodu stejně přijmout musí. 

Povinnost porodnic přijmout rodičky ze spádové oblasti bohužel současný zákon již nezná. Tato úprava byla v zákoně o péči a zdraví lidu, který byl v roce 2012 zrušen.

Pokud Vás nemocnice odmítne, musí Vám o tom vždy vydat písemné potvrzení. Ani argument nemocnic, že podmínky registrace stanovuje jejich vnitřní řád, není legitimní, jelikož vnitřní řád nesmí odporovat zákonným předpisům nebo je obcházet. I když byste podepsala souhlas, tento souhlas musí být svobodný a informovaný (více o souhlasu naleznete zde). Později byste tedy mohla argumentovat, že Váš souhlas byl učiněn pod nátlakem nemocnice a nemá žádnou právní oporu. Také pokud souhlasíte s provedením nějakého konkrétního postupu, vždy můžete kdykoliv později tento zákrok odmítnout podepsáním tzv. negativního reversu, nicméně vyjednávání dodatečných podmínek až těsně před porodem (nebo po něm) je stresující a leckdy nemožné. Spíše Vám doporučujeme vybrat si jinou porodnici, kde registrace není podmíněna a zároveň obvyklé postupy nemocnice nejsou v rozporu s Vaším přesvědčením a představou porodu.

Vaše přání a představy můžete zanést do porodního plánu (vzor zde) a ten s personálem porodnice prodiskutovat. Porodní plán není pro lékaře závazný, ale pokud při konzultaci nevznesl zdravotnický personál námitky, můžete tento postup vyžadovat (ovšem jen v situaci, kdy bude daný postup vhodný a nedojde ke komplikacím).

Proti nevhodnému postupu nemocnice (podmiňování registrace) můžete podat stížnost buď vedení nemocnice, nebo poté ke správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb (Krajskému úřadu) či zdravotní pojišťovně.

Více o stížnostech naleznete na našich stránkách zde.

Pokud by Krajský úřad Vaší stížnosti nevyhověl (nebo byste nebyla spokojena s jejím vyřízením), můžete dále napsat podnět či dotaz na Ministerstvo zdravotnictví (kontakt naleznete zde) nebo se můžete také obrátit na Českou lékařkou komoru (ČLK), popsat Vaši situaci a žádat jejich vyjádření.

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

31.7.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS