Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Omezování práv rodičky podmínkami při registraci v porodnici

Dobrý den,

je legitimní, když si některé porodnice podmiňují registraci určitými pravidly? Například, že rodička nebude registrována, pokud nesouhlasí s hospitalizací od 41. +3 nebo, že nebude registrována, pokud nechce akceptovat, že ambulantní porod není možný dříve než za 12 hodin, nebo pokud neakceptuje, že ambulantní porod nebude možný, pokud nebude mít žena papír od pediatra k převzetí dítěte do péče. To vůbec není povinnost ženy k ambulantnímu porodu mít papír od pediatra. Také má žena právo na sebeurčení a právo na to zvolit si poskytovatele služeb dle svých preferencí a asi není možné, aby si poskytovatel takto zasahoval do práva ženy například odmítnout preindukci tabletami s tím, že jinak není možná registrace a porod v této porodnici (například pro spádové ženy toho města- této porodnice to je velký zásah do garantovaného práva na sebeurčení). Je to vydírání a překračování zákona? Jako v případě třeba, že gynekolog nechce přijmout či vyhazuje z péče ženy, které nechtějí třeba nějaké vyšetření. To přeci dle zákona prostě lékař dělat nemůže.
Konkrétně mne na přijmu k porodu nepřijali kvůli tomu, že přenáším, mám odtok plodové vody a nechci porod urychlovat, takže pro ně nejsem vhodná pro porod u nich, pokud nepřistoupím nyní na císařský řez a volali do jiné nemocnice, že tam přijedu.


Jak se tomu bránit? Stížnost ke Krajskému úřadu, vzít si právníka? Já nevím.


Děkuji.

Erika

Odpověď:

Dobrý den,

registrace k porodu sama o sobě nemá v zákoně oporu a není povinností rodičky. To platí i o jejím podmiňování. Pouze zákon přesně stanovuje, z jakých důvodů může lékař odmítnout pacienta. Tyto důvody jsou vyjmenovány v  § 48/1 zákona o zdravotních službách. Pacient má právo na svobodnou volbu zdravotnického zařízení a důvodem pro odepření péče v něm vybraném zařízení může být jen: a) překročení únosné pracovní zatíženosti nemocnice tak, že by nebyli schopni zajistit péči o tuto rodičku nebo o ostatní ženy, které mají v péči; b) vzdálenost místa pobytu pacienta; c) pacient není pojištěncem pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenou smlouvu.

Zároveň ovšem §48/3 zákona o zdravotních službách stanovuje, že poskytovatel nesmí odmítnout přijetí pacienta do péče z důvodů uvedených výše, jde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči, jde-li o porod nebo jde o jiné zdravotní služby určené tímto zákonem.

Registrace zavedly nemocnice především z kapacitních důvodů, nicméně ani tak Vám registrování v konkrétní porodnici nedává jistotu, že Vás zde nakonec přijmou. Pokud bude porodnice z jakéhokoliv důvodu v době Vašeho porodu kapacitně vytížena, mohou Vás odmítnout i přes registraci. Naopak, i když v porodnici registrovaná nejste, nemohou odmítnout rodičku dle výše uvedeného §48/3.

Osobně bych doporučovala registraci podmíněnou Vámi uvedenými požadavky nepodepisovat. Jedná se o neplatný dokument a porodnice Vás, jak již bylo uvedeno výše, v případě porodu stejně přijmout musí. 

Povinnost porodnic přijmout rodičky ze spádové oblasti bohužel současný zákon již nezná. Tato úprava byla v zákoně o péči a zdraví lidu, který byl v roce 2012 zrušen.

Pokud Vás nemocnice odmítne, musí Vám o tom vždy vydat písemné potvrzení. Ani argument nemocnic, že podmínky registrace stanovuje jejich vnitřní řád, není legitimní, jelikož vnitřní řád nesmí odporovat zákonným předpisům nebo je obcházet. I když byste podepsala souhlas, tento souhlas musí být svobodný a informovaný (více o souhlasu naleznete zde). Později byste tedy mohla argumentovat, že Váš souhlas byl učiněn pod nátlakem nemocnice a nemá žádnou právní oporu. Také pokud souhlasíte s provedením nějakého konkrétního postupu, vždy můžete kdykoliv později tento zákrok odmítnout podepsáním tzv. negativního reversu, nicméně vyjednávání dodatečných podmínek až těsně před porodem (nebo po něm) je stresující a leckdy nemožné. Spíše Vám doporučujeme vybrat si jinou porodnici, kde registrace není podmíněna a zároveň obvyklé postupy nemocnice nejsou v rozporu s Vaším přesvědčením a představou porodu.

Vaše přání a představy můžete zanést do porodního plánu (vzor zde) a ten s personálem porodnice prodiskutovat. Porodní plán bývá z hlediska formy posuzován jako dříve vyslovené přání podle § 36 zákona o zdravotních službách. Z toho vyplývá, že je zdravotnický personál povinen porodní plán respektovat, a to za předpokladu, že bude porod probíhat za předvídatelné situace, tedy bezproblémově. Pokud byste se Vy nebo Vaše dítě ocitly v ohrožení života, je zdravotnický personál oprávněn porodní plán nerespektovat a učinit vše pro záchranu Vašeho života. 

Proti nevhodnému postupu nemocnice (podmiňování registrace) můžete podat stížnost buď vedení nemocnice, nebo poté ke správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb (Krajskému úřadu) či zdravotní pojišťovně.

Více o stížnostech naleznete na našich stránkách zde.

Pokud by Krajský úřad Vaší stížnosti nevyhověl (nebo byste nebyla spokojena s jejím vyřízením), můžete dále napsat podnět či dotaz na Ministerstvo zdravotnictví (kontakt naleznete zde) nebo se můžete také obrátit na Českou lékařkou komoru (ČLK), popsat Vaši situaci a žádat jejich vyjádření.

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

9.8.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS