Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nepřijmutí pediatrem kvůli absenci patičkového testu

Dobrý den,

porodila jsem zdravého chlapečka doma. Jsem registrovaná u lékařky (pediatričky) s prvním dítětem a nyní přijme i druhé dítě, avšak zaskočila mne prohlášením, že pokud nebudu mít patičkový test, tak mne dále nepřijme. Volala jsem dalším lékařům v okolí a to samé. Vím, že takto postupovat ona nemůže, ale to, že to vím, neřeší jaksi tuto situaci.


Jí nenapadlo nic lepšího, než nás nahlásit na sociálku, že nemáme patičkový test a v tuto chvíli že nemáme ani pediatra (ona nás nepřijme, dokud nebude test z paty). Takže k nám přišla kontrola ze sociálky. V podstatě je nic nezajímalo, jen, že musí na hlášení přijít upozornit. Ovšem mít záznam na sociálce se mi opravdu nelíbí. Navíc přijdou opakovaně, prý protože viděli neodevzdané lahve od piva- a to ani nebylo pivo, ale nealko. A také se mi nelíbí, že je odmítána další péče novorozenci pediatrem proto, že nemáme patičkový test (na který se chystáme, ale zatím jej nemáme).


Jak se efektivně bránit?

Irča

Odpověď:

Dobrý den,

podle vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, je registrující lékař v oboru praktické lékařství pro děti a dorost povinen zajistit všeobecné preventivní prohlídky dětí již od narození, nikoli tedy až od věku 72 hodin. Dále se ve vyhlášce uvádí, že první všeobecná preventivní prohlídka novorozence se provádí zpravidla do dvou dnů po propuštění z nemocnice, a to, pokud je to možné, v jeho vlastním sociálním prostředí, tedy formou návštěvní služby. Ze slova zpravidla vyplývá, že se pamatuje na výjimky, kdy je nutné postupovat jinak. Mezi tyto výjimky jistě patří právě situace, kdy dítě nebylo po porodu standardně hospitalizováno, neboť se narodilo doma nebo bylo z nemocnice propuštěno dříve.

Dětský lékař pro děti a dorost má u novorozenců narozených mimo zdravotnické zařízení povinnost provést novorozenecký screening, jak je uvedeno například ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR 6/2016 ze dne 31. 5. 2016, konkrétně v jeho první kapitole „Metodický návod k zajištění novorozeneckého laboratorního screeningu a následná péče“.

Je tedy zřejmé, že povinnost dětského lékaře převzít dítě ihned po narození do péče a jeho povinnost se souhlasem rodičů provést prohlídku doma a též se souhlasem rodičů provést novorozenecký screening, je dostatečně legislativně upravena. Tato úprava vyplývá i z práva dítěte na zdraví, které je ukotveno jak v Listině základních práv a svobod, tak i v občanském zákoníku.

V případě, že lékař bez právního důvodu odmítne přijetí dítěte po porodu doma, mohou rodiče na lékaře podat stížnost, a to k více institucím. Postup podání stížnosti naleznete online například zde. Při projednávání stížností na lékaře by ovšem mohlo dojít k důkazní nouzi, neboť lékař by mohl následně tvrdit, že vás odmítl z jiných důvodů, zejména z důvodu překročení své kapacity, což by byl zákonný důvod odmítnutí. Takže by pak již bylo jen tvrzení proti tvrzení, že to tak nebylo. Proto doporučujeme oslovit lékaře s žádostí o zajištění péče prokazatelným způsobem, optimálně telefonicky s použitím nahrávacího zařízení v telefonu, kdy nejprve položíte dotaz, zda má volnou kapacitu a bere nové pacienty, a teprve v případě kladné odpovědi vysvětlíte, že jde o převzetí dítěte po porodu doma. Na základě judikatury soudů nemusíte mít s tímto nahráváním hovoru souhlas lékaře a nahrávku následně můžete použít při podání stížnosti nebo případně žaloby.

O provedení patičkového testu musí lékař vytvořit záznam, který můžete následně předložit zástupci OSPODu a pravděpodobně by bylo vhodné domluvit se s nimi na dalším postupu.

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

23.8.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS