Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

nechceme nucenou separaci


Dobrý den,

očekávám porod dítěte, kdy předpokládaná váha bude pod 2.500 Kg. Pokud se tak stane, chci být připravena. Totiž postupy v nemocnici jsou takové, že takto malé dítě je 2 hodiny po porodu v inkubátoru na pozorování, i když je v dobré kondici, není nijak akutně ohroženo. Ted já budu po porodu a budu si dítě žádat k sobě, protože nejlepší adaptace a péče neakutně ohroženého novorozence je tělo matky, tep, teplo, kojení a oni mi řeknou prostě ne a hotovo. No a co já tam budu dělat? Jak si to tam budu prosazovat? To platí i pro otce dítěte, jak on má argumentovat, aby mu ho dali na tělo proti jejich zvyklosti? Ta situace se nedá řešit post, ta se musí řešit právě ihned. Dá se argumentovat také tímto? Jsem zákonný zástupce- pokud dítě není akutně ohroženo, nikdo nemá právo mi jej brát. § 882 OZ- Zadržuje-li jiná osoba dítě protiprávně, mají rodiče právo žádat, aby jim dítě předala (2)- osoba, která dítě protiprávně zadržuje má povinnost dítě předat tomu, kdo má dítě po právu v péči- to jste vy a platí to vteřinou narození. Vyjma stavu, kdy je nutná neodkladná péče.
Oni ale budou argumentovat, že je to jejich povinnost, zvyklost, že to mají ve vnitřním řádu a že jim to nakazuje zákon o zdravotních službách a my tam co?
(napadlo mne i to, že zakážu přerušovat pupečník, dokud to nedovolím výslovně, tak můžu získat nějaký ten čas navíc)

Poradíte?

Irena

Odpověď:

Dobrý den,

O právech během těhotenství a porodu zpracoval Férová nemocnice článek (dostupný zde).

Listina základních práv a svobod garantuje mimo jiné i vaše právo na rodinný život. Tedy i být přítomna vašemu dítěti. Nicméně jako kterékoliv právo i toto právo je limitováno právy dítěte. Tedy zejména jeho právo na ochranu zdraví. Je tedy nutné každý takový čin odebrání dítěte po porodu posuzovat individuálně podle specifik daného případu. Nicméně pokud je dítě zdravé a tím, že ho lékař nechá ve  vaší péči není ohroženo jeho zdravý a život, nemá lékař právo vám ho odebrat.

České právo dává povinnost lékaři vyžádat si informovaný souhlas. Tedy lékař je povinen informovat vás o vašem stavu, o stavu dítěte, proč považuje zákrok za nezbytný, v čem spatřuje nebezpečí a další relevantní informace k tomu, aby jste se mohla informovaně rozhodnout o tom zda dítě necháte u sebe nebo ho necháte uložit do inkubátoru.

V případě, že souhlas nevydáte a dítě nebude v ohrožení života či zdraví nemůže zdravotní personál zákrok vykonat. Souhlas není potřeba pouze v případech, kdy je zákrok nutné provést bez odkladně z důvodu ochrany zdravý a života dítěte (zákon o zdravotních službách § 35)

Nejlepší řešení vaší situace je dohodnout se s ošetřujícím lékařem a vaše přání zapsat do porodního plánu. Pokud se lékař nebude chtít dohodnout můžete změnit zdravotnické zařízení.

Nejkrajnější možností je trvat na svém a dítě nepředat

S pozdravem

Vaše férová nemocnice

21.6.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS