Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

HRT u nezletilého - zákon se nevyjadřuje jasně

Dobrý den,

obracím se na Vás ohledně své tranzice, kterou jsem se nedávno rozhodl vzít do svých rukou (ne doslova samozřejmě, rodiče mají aktivní účast a vše je oficiální cestou). Před cca týdnem jsem měl svojí první návštěvu u sexuologa, tudíž bez jakékoliv oficiální diagnózy nebo dokumentace ohledně mých potíží. Po krátké anamnéze jsem se s ním chtěl začít domlouvat na časové ose a potřebných "papírech" pro započetí hormonální terapie, doktor ale okamžitě návrh smetl ze stolu. Řekl, že mu zákon jakoukoliv "léčbu" pro transsexuály pod 18 zakazuje. Po dlouhém dohadování se mi z něj podařilo vypáčit předpis na jistý anti androgen (který je sám součástí HRT, což trochu nechápu), ale spokojen jsem stále nebyl. Našel jsem si tak současné znění "Zákona o specifických zdravotních službách" a upřímně řečeno, jsem teď z toho docela na větvi.


Zákon se totiž k léčbě transsexuality vyjadřuje jenom v Dílu 4 "Změna pohlaví transsexuálních pacientů" a to následovně:

§ 21

(1) Změnou pohlaví transsexuálních pacientů se pro účely tohoto zákona rozumí provedení zdravotních výkonů, jejichž účelem je provedení změny pohlaví chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce. Transsexuálním pacientem se rozumí osoba, u níž je trvalý nesoulad mezi psychickým a tělesným pohlavím (dále jen „porucha sexuální identifikace“).

(3) Chirurgické výkony směřující ke změně pohlaví se provedou pacientovi, který dovršil věk 18 let, a to na základě:
a) jeho písemné žádosti a
b) kladného stanoviska odborné komise.


O hormonální terapii nebo čemkoliv jiném se v zákoně nemluví, díl se věnuje čistě poslední etapě přeměny, a to chirurgickému zákroku. Jako "zdravotní výkon, jehož účelem je provedení chirurgického zákroku" HRT také nelze brát, protože se jedná o dva kompletně autonomní kroky léčby. Navazují na sebe pouze z pohledu chronologického, z lékařského by se tam spojitost hledala těžko. Pokud se nepletu, tak se dokonce několik dnů před operací nutí vysadit HRT kvůli jistým rizikům (žilní tromby a další možné operační nebo post-operační komplikace). Nebo jsou například trans lidé, kteří HRT nemohou brát vůbec a i ti mohou bez problému podstoupit chirurgickou přeměnu.


Dokonce i nová revize MKN-10, systém klasifikace onemocnění vydáván WHO (využíván v ČR), popisuje jasnou distinkci mezi hormonálním a chirurgickým zásahem:

"Žádost žít a být akceptován jako člen opačného pohlaví‚ obvykle spojený s pocitem nespokojenosti s vlastním anatomickým pohlavím nebo s jeho nevhodností‚ a s přáním chirurgického a hormonálního zásahu‚ aby tělo odpovídalo‚ pokud možno‚ preferovanému pohlaví. "


Takže teď jsem z toho trochu zmaten. Vyslovený "nárok" na HRT asi nemám, ale stejně mi to přijde jako šedá zóna a nevidím důvod zbytečně trpět až do dosažení dospělosti. O změnu pohlaví (chirurgickou cestou) momentálně zájem nemám, ale stále trpím na vážnou formu poruchy pohlavní identity (diagnózu zatím nemám, ale tak ptám se jenom). Může mi tedy být odepřen hormonální zásah kvůli věku, i když zákon se (podle mě) vůči němu nijak nevyhraňuje, rodiče mě 100% podporují a světový lékařský konsenzus (např. WPATH guidelines) je takový, že s HRT pro nezletilé není žádný problém?

Děkuji za odpověď

mila

Odpověď:

Dobrý den,

Zákon o specifických zdravotních službách se opravdu v případě změny pohlaví transsexuálních pacientů specificky nezabývá poskytováním hormonální péče – tedy ani tím, zda vůbec a v jaké formě je nutný souhlas pacienta, či jeho zákonných zástupců.

Proto je nutné postupovat dle obecnějšího právního předpisu – zákona o zdravotních službách. V tomto právním předpisu je stanoveno, že nezletilá osoba (kdy za nezletilého je považována osoba mladší 18 let – viz. § 31 a násl. občanského zákoníku, dostupného online například zde) může dát souhlas k takovým lékařským úkonům, které odpovídají jeho rozumové vyspělosti. Je proto většinou i na poskytovateli zdravotních služeb, aby posoudil rozumovou vyspělost pacienta, a tedy určil, zda k provedení lékařského úkonu vyžaduje i souhlas zákonného zástupce/ zákonných zástupců.

Bližší informace o celé této problematice naleznete v zákoně o zdravotních službách – dostupný online například zde (konkrétněji § 35 tohoto zákona).

Vzhledem k tomu, že se ve Vašem případě jedná o poměrně závažnou problematiku, je poměrně pochopitelné, že by k předepsání hormonální péče Váš lékař vyžadoval souhlas rodičů. Takový souhlas by ho tedy měl přesvědčit, že i když ještě nejste zletilý, může Vám takovou hormonální léčbu předepsat – v zákoně opravdu není stanovena žádná věková hranice pro hormonální péči (samozřejmě jsou zde i další faktory, které může zhodnotit pouze Váš lékař - například vhodnost takové hormonální péče vzhledem k Vašemu obecnému zdravotnímu stavu apod).

S pozdravem, 

Vaše Férová nemocnice

15.6.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS