Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Omezení svéprávnosti

Svéprávnost je schopnost vlastními úkony nabývat práv a povinností, neboli rozhodovat o věcech, které mají právní význam. Plné svéprávnosti nabývá člověk dosažením osmnácti let. Jestliže je dospělá osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, nebo pro nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo drog schopná činit jen některé právní úkony, soud její svéprávnost v určitém rozsahu omezí. Současně musí soud osobě, do jejíž svéprávnosti zasáhl, jmenovat opatrovníka, který v daných záležitostech rozhoduje a jedná za ni.

Rozhodnutí o poskytování zdravotní péče jsou rovněž právní úkony. Proto jestliže je pacient zcela zbaven způsobilosti nebo je jeho svéprávnost omezená ve věcech rozhodování o zdravotní péči, poskytuje za pacienta souhlas s léčbou jeho opatrovník.

Často kladené otázky

Jak se mohu bránit, pokud nesouhlasím s omezením svéprávnosti? zobrazit odpověď
Jak mám postupovat, pokud nesouhlasím s rozhodnutím svého opatrovníka ohledně zdravotní péče, která mi má být poskytována? zobrazit odpověď
Jaká jsou má práva v řízení o svéprávnosti? zobrazit odpověď
Ke kterému soudu je možné podat návrh na zrušení omezení svéprávnosti? zobrazit odpověď
Kdo může podat návrh na zrušení omezení svéprávnosti? zobrazit odpověď
Jaká je role poskytovatele sociálních služeb v řízení o svéprávnosti ejich klienta? zobrazit odpověď
Lze zcela zbavit svéprávnosti? zobrazit odpověď

Právní předpisy

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zde naleznete znění všech předpisů platných v České republice. Do pole „Číslo předpisu“ zadejte např. „1/1993“ a program vyhledá Ústavu České republiky.

poslední aktualizace: 31.7.2017

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS