V České republice je zákonem stanovena povinnost podrobit se těm očkováním, která upravuje prováděcí vyhláška. Jedná se především o očkování dětí. Ústavní soud potvrdil, že povinné očkování je v souladu s…" /> Proti čemu se očkuje | Očkování | Férová nemocnice
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Proti čemu se očkuje

V České republice je zákonem stanovena povinnost podrobit se těm očkováním, která upravuje prováděcí vyhláška. Jedná se především o očkování dětí. Ústavní soud potvrdil, že povinné očkování je v souladu s ústavou, nicméně potvrdil, že z něj musí existovat výjimky z důvodu přesvědčení rodičů.

Povinnost očkování znamená, že lze za jeho nesplnění uložit pokutu, nikoliv, že by očkování bylo možné vynutit bez souhlasu nebo proti vůli jednotlivce nebo jeho rodičů.

Děti se plošně očkují tzv. hexavkcínou proti

  • záškrtu,
  • tetanu,
  • dávivému kašli,
  • invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b,
  • přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B,

dále pak tzv. MMR vakcínou proti dětským nemocem:

  • spalničkám,
  • zarděnkám 
  • a příušnicím.

Očkování se dělí na základní očkování, při kterém se podává jedna nebo více dávek očkovací látky, a přeočkování, které má po nějaké době znovu navodit stav odolnosti proti infekci. Pravidelné očkování dětí je plně hrazeno státem.

Existují také dobrovolná očkování proti dalším infekčním onemocněním. Tato očkování se provádějí na žádost pacienta nebo jeo rodičů. Informace o dobrovolných očkováních lze získat od lékaře nebo v očkovacích centrech. Tato očkování hradí pacient, některá hradí stát nebo na ně přispívají zdravotní pojišťovny.

(aktualizováno v červnu 2015)

Často kladené otázky

Do kdy je nutné nechat dítě očkovat proti tuberkulóze? zobrazit odpověď
Do kdy je nutné nechat dítě očkovat proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, Haemophilus influenzae b, obrně a hepatitidě B? zobrazit odpověď
Do kdy je nutné nechat dítě očkovat proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím? zobrazit odpověď

Právní předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem

Zde naleznete znění všech předpisů platných v České republice. Do pole „Číslo předpisu“ zadejte např. „1/1993“ a program vyhledá Ústavu České republiky.

poslední aktualizace: 20.11.2016

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS