Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

12.6.2009Veďme diskuzi o rizicích vakcín

V českých podmínkách se o rizicích vakcín mnoho nediskutuje a jen výjimečně někdo z pozice lékaře veřejně upozorní na jejich možné vedlejší nežádoucí účinky. Právě na konci května vystoupil v pořadu Snídaně s Novou (video ke shlédnutí zde a zde) lékař, který upozornil na možnou souvislost očkování a nárůstu autismu u dětí, což zdůvodnil statistickými údaji a nějakou americkou studií. Ministerstvo zdravotnictví hned na druhý den vydalo tiskovou zprávu, ve které označilo uvedená tvrzení za šíření nepravdivých informací a uvedlo, že se od tvrzení distancuje spolu s odbornými lékařskými společnostmi. Také prohlásilo, že uvedené informace nejsou v souladu s vědecky prokázanými fakty.

Domníváme se, že naopak o těchto otázkách je třeba diskutovat, vyměňovat si názory a informace a podporovat výzkumy negativních dopadů očkování. Není pochyb o tom, že očkování má svá rizika a v určitém minimu případů způsobuje u dětí závažná poškození zdraví. V USA existuje kompenzační program, který odškodňuje očkováním postižené rodiny a který zveřejňuje statistické údaje a výše poskytnutých odškodnění. I když z důvodu autismu program odškodnění nepřiznává, tento úřad už obdržel více jak 5000 žádostí o odškodnění z tohoto důvodu.

Skutečnost, že dosud nebyla vědecky prokázána souvislost mezi očkováním a výskytem autismu, nemusí automaticky znamenat, že toto riziko bylo vědecky vyvráceno. Ministerstvo a odborné společnosti by tedy v zájmu zdraví dětí měly být otevřenější a důsledně se zabývat možnými negativními následky očkování.

 
zpět na přehled aktualit
 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS