Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

1.5.2009Slovensko nezpřístupnilo ženám dokumentaci. A zaplatí za to.

Osm sterilizovaných romských žen ze Slovenska se tuto středu dočkalo prvního odškodnění. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl, že Slovenská republika porušila jejich právo na respektování soukromého a rodinného života a právo na spravedlivý proces, když jim nezajistila poskytnutí kopií jejich zdravotnické dokumentace. Každá z žen obdrží odškodnění ve výši 3.500 Eur a dále jim bude společně jako náhrada nákladů řízení vyplacena částka 8.000 Eur.

Ženy, které měly podezření, že byly protiprávně sterilizovány, požadovaly již v roce 2002, aby jim nemocnice zpřístupnily jejich zdravotnickou dokumentaci. Zdravotnická zařízení to odmítala, proto se ženy obrátily na soud. V roce 2003 Okresní soud v Prešově rozhodl, že žalobkyně mají právo nahlédnout do dokumentace a pořizovat si výpisky. Soud však odmítl jejich požadavek o poskytnutí kopie dokumentace. Toto rozhodnutí bylo odvolacím soudem v roce 2004 potvrzeno. Ženy následně neuspěly ani u ústavního soudu a proto podaly stížnost do Štrasburku.

Evropský soud dospěl k závěru, že pouhá možnost činit si z dokumentace výpisky ženám nezajistila efektivní přístup k dokumentům týkajícím se jejich zdraví. Originály dokumentace, které není možné ručně reprodukovat, obsahovaly údaje důležité z hlediska morální a fyzické integrity stěžovatelek, které měly podezření, že byly sterilizovány.

Z právního hlediska je důležitá argumentace soudu týkající se porušení práva na spravedlivý proces. Štrasburský soud zde došel k závěru, že nezpřístupnění kopie dokumentace pro ženy znamenalo překážku v tom, aby mohly efektivně zvážit své šance na úspěch ve sporu o náhradu případné škody způsobené pochybením při poskytování zdravotní péče. Šlo tedy o překážku v přístupu ke spravedlnosti.

 
zpět na přehled aktualit
 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS