Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

11.12.2008Práva pacientů v Evropě

Ve dnech 28. – 29. 11. 2008 proběhla v litevském Vilniusu konference, kterou pořádalo Evropské pacientské fórum (European Patients΄ Forum - EPF). Jedná se o zastřešující nevládní organizaci, jejímž hlavním cílem je prosazovat práva pacientů a jejich potřeby na úrovni EU a zaštítit činnost národních pacientských organizací. Konference byla určena zejména pro pacientské organizace ze států střední a východní Evropy, které mají s dodržováním práv pacientů v praxi největší problémy. Mezi účastníky byli zástupci pacientských organizací z Pobaltských států, Polska, České republiky a Nizozemí, ale také delegace Komise EU a litevská poslankyně Evropského parlamentu.

V rámci tématických bloků probíhala například diskuse o tom, jak zapojit pacientské organizace do rozhodovacích procesů, jak ovlivnit zdravotnickou politiku nebo jak zlepšit informovanost pacientů na evropské úrovni. Účastníci byli seznámeni s Prohlášením pacientů (EPF´s Patients´ Manifesto), což je dokument, který vytvořilo EPF pro Evropský parlament a Komisi s cílem zlepšit zdravotní péči napříč Evropou. Prohlášení pacientů volá po rovném a včasném přístupu ke zdravotní péči, lepší informovanosti pacientů a zesílení hlasu pacientů v EU a upozorňuje na některé současné problémy.

 
zpět na přehled aktualit
 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS