Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

23.9.2013Pobyt s dítětem v nemocnici - diskriminace otců a protizákonné příplatky

Pobyt rodičů s dětmi v nemocnici by měl již dnes být samozřejmostí, přispívající k rychlejšímu uzdravení dětských pacientů a rodinnému životu. Ne každý si ale pobyt v nemocnici za daných podmínek může dovolit. Porovnávali jsme, kolik zaplatí průvodce dítěte za pobyt v nemocnici v různých zdravotnických zařízeních naší republiky. Zjistili jsme nejen to, že se ceny značně liší, ale také to, že některé nemocnice diskriminují muže, kteří v konečném součtu zaplatí za pobyt se svým dítětem 3-5 krát více než ženy. Tatínky je podle jedné z pražských nemocnic možné ubytovat pouze na samostatném či nadstandardním pokoji, nikoliv na vícelůžkovém pokoji, tak jako maminky. A samostatný pokoj vyjde samozřejmě dráž. Jen pro ilustraci uvádíme, že muž tak bude muset zaplatit 300 Kč za samostatný pokoj nebo 850 Kč za nadstandardní pokoj, a navíc ještě regulační poplatek 100 Kč. Ženy ve stejné situaci zaplatí pouze tento regulační poplatek.

Setkali jsme se také s tím, že nemocnice požadovaly „příplatek za stravu“. Pokud jste v nemocnici s dítětem do let 6, jako průvodce dítěte v nemocnici, měli byste platit pouze regulační poplatek ve výši 100 Kč za den za sebe i za dítě a neměla byste si platit příplatek za stravu ani žádné další poplatky.

Podle zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v § 25 říká, že pobyt průvodce dítěte do šestého roku věku je hrazenou službou z veřejného zdravotního pojištění. "Pobyt průvodce" interpretujeme tak, že zahrnuje i stravu stejně jako u pacienta, nikoliv pouze jeho ubytování. Pokud jste již požadované poplatky zaplatili, můžete je následně vymáhat zpět jako bezdůvodné obohacení, protože k jejich vybírání nemá nemocnice oprávnění.

U pobytu v nemocnici s dětmi staršími 6 let jsme se setkali s přístupem "co nemocnice, to jiná cena". Poplatky za lůžko se pohybovaly mezi 200-700 Kč za jeden den v nemocnici. Je otázkou, zda si tyto ceny mohou všichni rodiče dovolit; skutečností ale zůstává, že některé nemocnice znevýhodňují muže vůči ženám a žádají po rodičích další příplatky za pobyt s jejich dítětem. Takový postup nemocnic je ale nezákonný, zjistěte si, ideálně dopředu, podmínky nemocnice pro pobyt rodičů.

Na okraj jen dodáváme, že jako rodiče máte právo zvolit si zdravotnické zařízení, ve kterém budou Vaše děti hospitalizovány, což je možné pouze u plánovaných operací. Je tak možné předem zjistit, kde vyjdou Vašim požadavkům vstříc. Nemocnici si můžete vybrat například pomocí informací na webu Děti v nemocnici. I když už jsou Vaše děti hospitalizovány, přesto můžete požádat o převoz do jiného zařízení, pokud tomu nebrání jejich vážný zdravotní stav.

Pokud však převoz není možný a jste nuceni zůstat v nemocnici, kde neumožňují přítomnost rodičů, přesto to neznamená, že se musíte se situací smířit. Právo dítěte a rodičů na bezprostřední nepřetržitý kontakt je zakotveno v Listině základních práv a svobod a rodiče je možné oddělit od dítěte jen na základě rozhodnutí soudu. V praxi však zdravotníci často říkají, že přítomnost rodičů "není možná". Takový přístup je jistě odůvodněný z hlediska objektivních medicínských důvodů (např. závažné infekční onemocnění a nutnost karantény), ale nikoliv z pouhých provozních důvodů. I když Vám, rodičům nevznikne nárok na lůžko a stravu jakožto doprovodu dítěte, přesto máte právo na to být nepřetržitě s ním.

Více se dozvíte v našich zodpovězených dotazech na http://ferovanemocnice.cz/pravni-poradna/platby-ve-zdravotnictvi-35/n-narok-na-stravu-3574.html a

http://ferovanemocnice.cz/pravni-poradna/deti-a-rodice-porod-28/n-pobyt-v-nemocni-3431.html.

Vaše Férová nemocnice

 
zpět na přehled aktualit
 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS