Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

19.5.2014Nahlížení do zdravotnické dokumentace - přehledně, jasně a přitom odborně

Z manuálu, který pro vás připravila Kateřina Hořínková se dozvíte mnohé o nahlížení do zdravotnické dokumentace a to jak z pozice pacienta, tak i z pozice odborníka, lékaře i poskytovatele zdravotních služeb.  Věříme, že Vám pomůže se zorientovat v otázkách nahlížení do zdravotnické dokumentace. První manuál je určen pro pacienty, kteří z něj zjistí, jaká mají práva ve vztahu ke své zdravotnické dokumentaci, kdežto druhý manuál je určen pro zdravotnický personál a upřesňuje, jaké povinnosti mají zdravotní pracovníci při vedení zdravotnické dokumentace a při umožňování nahlížení pacientovi a osobám blízkým či pověřeným.

Pro pacienty

Proč je důležité, abyste věděli co nejvíce o vedení zdravotnické dokumentace a nahlížení? Informace v ní jsou extrémně citlivé, protože můžete určit, kdo do Vaší dokumentace může nebo nesmí nahlížet, a protože, zdravotníci musí Vaši zdravotnickou dokumentaci vést pravdivě. Pouze řádné vedení zdravotnická dokumentace umožňuje kvalitní péči o pacienta.

Pod tímto odkazem naleznete stručný, srozumitelný manuál pro všechny, které zajímá nahlížení do zdravotnické dokumentace.

Zde naleznete stručné schéma nahlížení do zdravotnické dokumentace.

Pro lékaře a další odborníky působící ve zdravotnictví

Pokud máte otázky týkající se nahlížení do zdravotnické dokumentace, nalezněte odpovědi v přiloženém manuálu pro odborníky - lékaře.

Stručné schéma naleznete zde.

Zajímavosti navíc

Věděli jste, že pediatr, který nahlásil neočkování dítěte Krajské hygienické stanici (KHS), porušil lékařskou mlčenlivost? Pokud ale Krajská hygienická stanice zažádá pediatra, aby jí vydal seznam svých pacientů společně s informacemi o jejich očkování, lékař ho musí vydat. Lékař, ale nesmí z vlastní iniciativy KHS nahlásit neočkování dítěte.

Věděli jste, že zdravotnická dokumentace může být u soudu použita jako důkaz? Osoba, o níž je zdravotnická dokumentace vedena, osoby blízké nebo osoby pověřené, si mohou pořizovat kopie nebo výpisky ze zdravotnické dokumentace, a ty mohou být použity jako důkaz. Ale i protistrana může navrhnout, aby byl z (Vaší) zdravotnické dokumentace vyhotoven znalecký posudek. Poté už bude jen na zvážení soudu, jestli takovýto důkaz provede nebo ne.

Věděli jste, že zdravotníci nesmí Vašemu zaměstnavateli sdělit informace z Vaší zdravotnické dokumentace? Pokud mu lékař mu přesto informace podá, porušuje tím lékařskou mlčenlivost. V takovém případě můžete na poskytovatele zdravotních služeb podat žalobu na ochranu osobnosti a domáhat se finančního zadostiučinění.

Děkujeme Kateřině Hořínkové za pomoc a za trpělivost.

Vaše Férová nemocnice

 
zpět na přehled aktualit
 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS