Zveřejňujeme dotaz anonymní tazatelky a odpověď zaměstnankyně Ministerstva zdravotnictví k možnosti očkovat bez souhlasu osoby nebo jejích zákonných zástupců, která by se otevřela změnou § 38…" /> Ministerstvo nedůvěryhodně tvrdí, že očkování bez souhlasu možné nebude | Aktuality
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

30.3.2015Ministerstvo nedůvěryhodně tvrdí, že očkování bez souhlasu možné nebude

Zveřejňujeme dotaz anonymní tazatelky a odpověď zaměstnankyně Ministerstva zdravotnictví k možnosti očkovat bez souhlasu osoby nebo jejích zákonných zástupců, která by se otevřela změnou § 38 odst. 7 zákona o zdravotních službách. Změnu schválil Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny v souvislosti s novelou zákona o ochraně veřejného zdraví (usnesení výboru pro zdravotnictví č. 71 ze dne 29. ledna 2015).

Odpověď ministerstva považujeme za nedůvěryhodnou a matoucí. Ve skutečnosti by zařazení očkování mezi zdravotní služby, které lze poskytovat bez souhlasu, znamenalo jeho vynětí z režimu svobodného a informovaného souhlasu s možnými důsledky provádění této zdravotní služby bez souhlasu i proti vůli jednotlivce nebo zákonných zástupců.

Změna by znamenala, že se lékař nově nedopustí ničeho protiprávního, pokud by očkoval dítě bez souhlasu rodičů a proti jejich výslovně vyjádřené vůli, například při nepozornosti rodiče během návštěvy ordinace. To v současné době protiprávní je a lékař může dítě očkovat pouze s informovaným souhlasem rodičů. Za nesplnění očkovací povinnosti rodičům hrozí pouze pokuta a nepřímou sankcí je nemožnost umístit dítě do mateřské školy, nikoliv násilné vynucování očkování.

 

Od: Krýsová Zdena JUDr.

Datum: 27. března 2015 14:48

Předmět: RE: Dotaz : Novela zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Komu: O. P.

 

Dobrý den, paní P., důsledek který uvádíte citovaná zákonná úprava v žádném případě nemá. Zákon o zdravotních službách Vámi citovaným ustanovením od sebe pouze odlišuje zdravotní služby, k jejichž poskytnutí je třeba souhlas a zákon k jejich poskytnutí pouze stanoví obecné podmínky a dále zdravotní služby stanovené ve veřejném zájmu zákonem nebo uložené v nezbytném rozsahu správním rozhodnutím (např. lze nařídit mimořádná očkování v ohnisku nákazy hepatitidy A); jejich splnění lze ve veřejném zájmu vymáhat, a to způsoby stanovenými zákonem. V případě pravidelného očkování nezletilého dítěte jde o povinnost uloženou zákonem jeho zákonným zástupcům. Její splnění lze vymáhat, a to prostředky stanovenými přestupkovým zákonem. Ve věci nepodrobení dítěte pravidelnému očkování lze zákonnému zástupci nezl.dítěte v přestupkovém řízení event. uložit pokutu  do max. výše 10 000 Kč. Z Vámi cit. úpravy tedy rozhodně neplyne, že by lékař očkoval nezletilou osobu bez přítomnosti jeho zákonných zástupců či proti jejich vůli. Z. Krýsová

 

From: O. P.

Sent: Friday, March 27, 2015 1:57 PM

To: Krýsová Zdena JUDr.

Subject: Dotaz : Novela zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

 

Dobrý den přeji, paní Krýsová,

ráda bych se Vás zeptala ohledně navrhovaného textu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Konkrétně pak § 38, odst. 7 :

„(7) Bez souhlasu se též poskytují zdravotní služby stanovené k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění zákonem o ochraně veřejného zdraví nebo v nezbytném rozsahu na jeho základě.“

Můžete prosím specifikovat jakých situací se citovaná opatření týkají?

Týkají se situace, kdy by (díky tomuto ustanovení) bylo možno naočkovat dítě bez přítomnosti jeho zákonných zástupců nebo bez jejich souhlasu?

Velmi děkuji za Váš čas

S pozdravem

O. P.

 
zpět na přehled aktualit
 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS