Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

3.12.2008Mezinárodní den osob se zdravotním postižením

Každoročně 3. prosince si státy připomínají Mezinárodní den osob se zdravotním postižením. Jeho letošní téma zní: „Úmluva o právech osob se zdravotním: důstojnost a spravedlnost pro všechny z nás“. Tato mezinárodní úmluva, přijatá v roce 2006, nově a podrobně stanoví, jak mají státy chránit lidská práva osob se zdravotním postižením. Ještě do konce tohoto roku by vládě měl být předložen návrh na ratifikaci Úmluvy, aby byla právně závazná i pro Českou republiku.

V současné době tvoří přibližně 10 % světové populace osoby se zdravotním postižením. Tomuto počtu odpovídá i situace v České republice, neboť podle zjištění Českého statistického úřadu z května tohoto roku u nás žije přes milion zdravotně postižených. Zdravotním postižením se přitom rozumí nejen postižení fyzické a smyslové, ale i duševní nebo mentální. Lidé se zdravotním postižením ale stále musí čelit bariérám, které brání jejich plnohodnotnému zapojení do společnosti. Často jsou nuceni žít v ústavech, neboť není dostatečně rozvinuta nabídka komunitních sociálních služeb, je jim upíráno právo uplatňovat svou způsobilost k právním úkonům a v důsledku toho i další práva jako například právo volit. O zlepšení postavení zdravotně postižených usiluje právě mezinárodní Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, kterou dosud podepsalo 136 států, včetně České republiky a ratifikovalo 41 států.

Jednou z aktivit, pomocí které se Liga lidských práv a Centrum advokacie duševně postižených (MDAC) snaží dosáhnout souladu českého práva s Úmluvou ještě před její ratifikací, je spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti na přípravě návrhu nového občanského zákoníku. Dosud se podařilo prosadit, například aby zákoník upravoval několik nových možností, jak by osoby s duševní poruchou či mentálním postižením mohly uplatňovat svou způsobilost k právním úkonům, aniž by ji soud musel omezit. Jedná se o tzv. předběžné právní prohlášení, nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti a opatrovnictví bez omezení způsobilosti k právním úkonům. Nový občanský zákoník má rovněž podrobněji stanovit povinnosti opatrovníků osob, jejichž způsobilost k právním úkonům byla omezena, a zpřísnit jejich kontrolu.

Více informací najdete na serveru www.reformaopatrovnici.cz.

 
zpět na přehled aktualit
 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS