Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

16.9.2009Lidé s mentálním postižením čelí stigmatizaci a sociálnímu vyloučení

Vlády nečiní dostatečné kroky k ochraně práv občanů s mentálním postižením, tito  jsou stále vystaveni nelidskému zacházení, a to i v Evropě, vyplývá z tento týden zveřejněné zprávy Komisaře Rady Evropy pro lidská práva Thomase Hammemberga.

Podmínky v ústavech sociální péče, kam jsou osoby s mentálním postižením umisťovány, jsou v mnoha evropských zemích alarmující. Lidé s mentálním postižením zde pobývají společně s lidmi s psychiatrickými problémy a jsou jim proti jejich vůli podávány léky. Bývají zbavováni osobní svobody a zachází se s nimi jako s nebezpečnými individui. Zaměstnanci těchto zařízení jsou často velmi mizerně placeni. V mnoha zemích chybí politická podpora pro kroky, které by směřovaly k transformaci velkých institucí na menší zařízení rodinného typu.

Problém je podle zprávy také v přístupu ke zdravotní péči. Zatímco dospělí lidé i děti s mentálním postižením mohou mít větší potřebu zdravotní péče než jiní, jsou často ve zdravotnickém systému diskriminováni a není jim poskytována stejně kvalitní léčebná péče jako ostatní populaci. Mezi dalšími problémy Komisař zmiňuje omezování způsobilosti k právním úkonům. Vyzývá státy, aby ratifikovaly Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením.

V samotném úvodu své zprávy Thomas Hammemberg zdůrazňuje potřebu rozlišovat mezi různými druhy postižení – zde zejména  mezi osobami s problémy s duševním zdravím (s psychiatrickými problémy typu schizofrenie nebo bipolární porucha) a osobami s mentálním postižením (například omezení způsobená Downovým syndromem).

 
zpět na přehled aktualit
 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS