Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

1.6.2009Letošní Světový týden respektu k porodu otevřel nová témata

Liga lidských práv se minulý týden zúčastnila již tradičního festivalu o porodu a rodičovství. Kromě obvyklých témat se zde objevila některá nová. Více se mluvilo například o právech a postavení doprovodu ženy-rodičky a mezích oprávnění zdravotníků. Významně se zvýšil také zájem rodičů o tuto problematiku.

V rámci doprovodného programu připravili právníci Ligy seminář, na kterém se návštěvníci prostřednictvím fiktivní postavy paní Růženy postupně seznamovali s právy žen v těhotenství a během porodu a také s problematikou očkování. Účastníci se aktivně zapojovali se svými názory a četnými dotazy.

Práva žen v těhotenství a v porodnici

Většina diskutujících se shodla, že problémem je nejen nízké právní povědomí žen i zdravotníků, ale také špatná komunikace. K té často přispívá rovněž způsob organizace práce v porodnicích, kdy se změní směna a s ní i přístup k rodičce a ochota respektovat její přání.

Setkali jsme se například s případem, kdy byla žena po císařském řezu proti své vůli převezena na JIP a odloučena od dítěte, přestože při příjmu podepsala, že chce být na běžném oddělení se svým dítětem. Tento problém však existuje pouze v některých porodnicích, ve většině zařízení bývá ženám vyhověno. Další případ se týkal novorozence po porodu císařským řezem, který musel být kvůli komplikacím převezen do jiné nemocnice. Jeho maminku, která chtěla být převezena s ním, zdravotníci odmítli propustit, a musela tak zůstat týden bez svého právě narozeného dítěte. V takových situacích doporučujeme rodičům, aby sebevědomě komunikovali s personálem a nebáli se domáhat se svých práv.

Doprovod rodičky k porodu

Při jedné z diskuzí se právníkům svěřila se svým problémem paní, která doprovázela svou kamarádku u porodu a poté veřejně kritizovala praktiky v porodnici. Následně jí byl primářem zakázán vstup na toto oddělení. Když pak doprovázela další svoji známou, obdržela od primáře výstrahu, že na ni zavolá policii, pokud se ještě v porodnici objeví. Právníci Ligy jí doporučili podat stížnost na krajský úřad, podle jejich názoru není možné bez vážného důvodu omezovat právo žen vybrat si ke svému porodu doprovod podle svého přání.

Očkování

Rodiče se zajímali jak o právní, tak i o medicínskou stránku věci. Zodpovídali jsme především dotazy  týkající se práv a povinností rodičů a lékařů, pravomocí  hygienické stanice a způsobu, jak lze legálně odložit očkování do pozdějšího věku dítěte.

 
zpět na přehled aktualit
 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS