V neděli 1. dubna 2012 vstoupí v účinnost zdravotnická reforma, která podstatným způsobem mění některé oblasti práv pacientů. Liga lidských práv při této příležitosti provedla kompletní…" /> Co přinese zdravotnická reforma – desatero významných novinek pro pacienty | Aktuality
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

29.3.2012Co přinese zdravotnická reforma – desatero významných novinek pro pacienty

 

V neděli 1. dubna 2012 vstoupí v účinnost zdravotnická reforma, která podstatným způsobem mění některé oblasti práv pacientů. Liga lidských práv při této příležitosti provedla kompletní aktualizaci obsahu internetových stránek projektu Férová nemocnice. Návštěvníci stránek zde najdou přehledný seznam hlavních změn ve zdravotnických zákonech a ucelené informace o právech pacientů. Liga také vydala desatero významných novinek v právech pacientů. 

„Konečně jde o ucelenou právní úpravu, která nahrazuje nesčetněkrát novelizovaný zákon o péči o zdraví lidu z roku 1966. Na druhou stranu má ale i svá negativa. Obsahuje nejednoznačná ustanovení, která mohou být zneužita v neprospěch pacientů,“ říká ke zdravotní reformě Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv, která se na tvorbě a připomínkování zákonů podílela.

Zdravotnická reforma v praxi přinese pacientům a rodičům větší respektování jejich soukromého a rodinného života. Zdravotníci již například nebudou moci omezovat nepřetržitý kontakt rodičů a dětí, ani vyžadovat peníze za doprovod rodičky u porodu. Nově jsou upraveny podmínky pro platné sepsání tzv. dříve vyslovených přání, i když jsou příliš svazující. Nová úprava také značně omezuje možnost nezletilého samostatně vyslovit souhlas s léčbou, je nejednoznačná a vyžaduje po lékařích nadměrné „papírování“, což se setkalo s odporem lékařské i právnické veřejnosti i voláním po okamžité novelizaci.

Již od dnešního dne se můžete seznamovat s novými informacemi, které pro vás připravili naši právníci spolu s týmem dobrovolníků. Jelikož reforma komplexně mění právní úpravu zdravtonictví, byl třeba kompletně pozměnit obsah internetových stránek Férová nemocnice, aby mohly i nadále efektivně poskytovat srozumitelné, ucelené, a především aktuální informace o právech pacientů a medicínském právu. Přibyly nové sekce a staré dostaly nový obsah. Celkově jsou tak stránky připraveny na novou legislativu.

 
zpět na přehled aktualit