Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) prohlásila, že operace, které nemohou nemocnice vykonat kvůli finančním limitům, zařídí v méně vytížených nemocnicích. Čekací lhůty by se tak měly podstatně…" /> Čekací doby na operace by se měly zkrátit | Aktuality
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

4.7.2012Čekací doby na operace by se měly zkrátit

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) prohlásila, že operace, které nemohou nemocnice vykonat kvůli finančním limitům, zařídí v méně vytížených nemocnicích. Čekací lhůty by se tak měly podstatně zkrátit.

K tomuto rozhodnutí VZP dospěla po medializaci případu pacientky, která měla dlouho čekat na operaci šedého zákalu. V reportáži TV Nova mluvčí Jiří Rod prohlásil, že pacienti, kteří operaci potřebují rychleji, se mají obrátit na nejbližší pobočku VZP, která zákrok dojedná ve volné nemocnici a případně zajistí i dopravu pacienta. 

 
zpět na přehled aktualit